Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDOEN WAT JEZUS ZEGT (2). (2014-11-19)

Math.25:35-40
"Math.25:35-40: ‘ Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.' Dan zullen ze Hem antwoorden: 'Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven? Wanneer was U een vreemdeling en hebben we U in huis genomen? Wanneer had U geen kleren en hebben we U kleren gegeven? Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben we U bezocht?' En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.' (Basic Bijbel)"

Als christenen zijn we er heel goed in om anderen te zeggen wat ze verkeerd doen en hoe ze moeten leven. Hele websites worden daarmee gevuld.
Jezus verlegt onze focus. Hij laat ons naar onszelf kijken. Hij vraagt niet: ‘wat heb jij GEZEGD tegen mensen die niet geloven of die het moeilijk hadden’, nee hij verwijst naar wat wij voor ze GEDAAN hebben.
In het bovenstaande Schriftgedeelte is het bijzonder dat de mensen die dit gedaan hebben zich er niet eens bewust van zijn dat ze het ook voor Jezus gedaan hebben. Ze zagen de nood en handelden gewoon. Niet om er iets mee te verdienen, niet om op te vallen of om er beroemd door te worden.
Dit in tegenstelling met de mensen die zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” Math.7:22
Jezus spoort ons aan om goed te doen en daardoor Hem te tonen aan de mensen zoals Hij is: 'De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is.' Lucas 4:18-19.
Om dat te kunnen heb je niet zo heel veel aan goede wil of wilskracht. Daarvoor heb je de Geest nodig. Deze overdenkingen worden niet geschreven om je beschaamd te maken om iets wat je niet doet. Maar om je aan te sporen je te laten leiden door de Geest om die dingen te doen die Jezus deed.
Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Zonder Hem kun je niets doen.
Onze opdracht is om de wereld in te gaan om discipelen te maken. Math.10:7 -8: ‘Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor.’
We proberen eronder uit te komen door te zeggen dat dit alleen voor de discipelen gold.
Maar deze opdracht geldt voor ons allemaal: Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN ... alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.'
Math.28:18-20.
Wanneer kom jij in actie?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200