Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE HERKEN JE PROFETEN DIE NIET ECHT ZIJN? (2014-11-05)

Math.7:15-17
"Math.7:15-17: ‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.’ "

Als we het woord ‘vals’ lezen denken we al gauw aan ‘gemeen’ en ‘slecht’. Hier staat in het Grieks een woord dat ons bekend in de oren klinkt: ‘pseudo’ , schijn profeten. Ze lijken net echt maar zijn het niet. Het lijken schapen maar van binnen zijn ze wolven. Net als vals geld dat op echt lijkt maar als je het onder een speciale lamp houdt kun je zien dat het niet echt is.
Echt geld heeft een watermerk en andere kenmerken dat vals geld niet heeft en daarom te onderscheiden is van vals. Bij de profeten is dat precies zo: de ware profeet heeft een ‘watermerk’ en kenmerken die een valse profeet niet heeft.
Veel christenen zijn met deze tekst aan de haal gegaan. Ze raken bijna in paniek door de omschrijving in deze tekst. Het zijn wolven in schaapskleren dus ze lijken goed maar zijn het niet. Hoe weten we dan wat vals is en wat niet? Gedreven door angst wijzen sommigen op internet allerlei dienaren van God aan in wie ze een valse profeet menen te herkennen. Dat is een riskante onderneming want hierbij loop je het gevaar wat goed is en echt van God komt als slecht en gevaarlijk te bestempelen.
Jezus heeft deze uitspraak niet gedaan om ons angstig en achterdochtig te maken. Hij heeft deze uitspraak ook niet gedaan om in het wilde weg valse profeten aan te wijzen.
Hij spreekt ons persoonlijk aan om in ons eigen leven op de hoede te zijn voor profeten die de waarheid niet spreken. En daarbij zegt Jezus iets opvallends: hij geeft duidelijk herkenbare kentekenen van de valse profeten. Druiven groeien niet aan een doornstruik, dat weet iedereen! Jezus zegt dat de profeten herkenbaar zijn aan hun vrucht. De vruchten zijn ‘het watermerk’ van de profeet.
Als we kijken naar het ‘watermerk’ van de echte profeet dan denken we aan de vruchten van de Geest:
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. (Gal.5:22-23) Het is duidelijk wat daarvan het tegenovergestelde is: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.
Valse profeten herken je aan deze dingen. Het is dus echt oppassen om iemand zomaar een valse profeet te noemen als hij iets doet of zegt wat jij niet kan begrijpen.
Het kenmerk van een ware profeet is bovenal: liefde! Liefde en bewogenheid voor de mensen, liefde voor God. Deze tekst staat in een context waarbij Jezus spreekt over mensen die later bij Hem zullen komen en zeggen dat ze wonderen in Zijn Naam hebben gedaan. En dan zegt Jezus: ‘Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet.’ Voor het woord ‘kennen’ staat hier een woord dat duidt op een intieme relatie.
Valse profeten zijn erop uit vooral zichzelf te promoten, het gaat hen om hun eigen eer en roem.
Zou jij ze nu herkennen?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200