Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefProfeteren (2009-09-09)

1 Korinthe 14 vers 39 (SV)
"Zo dan broeders,ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken"

Dit gaat over profeteren, een gave van de Heilige Geest. Apostel Paulus handelt daar geregeld over in zijn brieven aan de verschillende gemeentes om vooral deze gaven te praktiseren. En dat is ook omdat de Heilige Geest daarin verborgenheden openbaard. Een verborgenheid kan zich verbergen in het Woord van God, dat mensen eigenlijk niet begrijpen wat het Woord van God voor hen betekend. Dan is het de Heilige Geest die dat Woord kan verklaren. Het is toch die Heilige Geest waarover Jezus sprak, met Zijn apostelen in die nacht dat Hij ook het Avondmaal instelden, door het brood en de wijn te nemen en te spreken neem eet en drink, doe dat tot Mijn gedachtenis. Hij vertelden hen over zijn lijden. Jezus beloofde aan zijn apostelen een kracht Gods, een Kracht die van de Vader en de Zoon zou uitgaan. Johannes 16:13,` Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. ` Op het Pinksterfeest zie je dat dan gebeuren dat de Heilige Geest zich openbaard door Zijn apostelen. Het waren niet de apostelen die spraken, maar zoals wij dat lezen in Handelingen,2: 3, ` zoals de Geest hun gaf uit te spreken.` Het was de werking van de Heilige Geest. De apostelen hadden de opdracht om de Heilige Geest door te geven aan hen die geloofden, die het Evangelie hadden aangenomen, en zich hadden laten Dopen, om daarna door de handoplegging van de apostelen, de Heilige Geest te mogen ontvangen. En je leest dan in Handelingen 8:17, ` Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen de Heiligen Geest.` en Handelingen 19:6, ` En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.` Een geweldig gave van de Heiligen Geest om de gelovige verborgenheden te openbaren, en toekomende dingen te verkondigen. Het is de genade en de liefde Gods tot mensen, zodat zij die in Zijn Woord geloven, daarin die hulp van de Heilige Geest mogen ontvangen. 1 Korinthe 1:12, `Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;`

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200