Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVan welk genootschap ben jij (2009-09-02)

Rom. 9:14-24
"Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ 20 Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, "

Ik zat laats in een trein met een groep andere reizigers.
Later bleek het dat het verschillende Christenen waren,en er ontstond een gesprek over het geloofsleven.
Na lange tijd ,zei een van die reizigers: `Ik vond dit een fijn opbouwend gesprek en ben erdoor in mijn geloof gesterkt…Mag ik vragen tot welk kerkgenootschap u behoort?` Ik zei `O,dat is hetzelfde genootschap waartoe vroeger David behoorde.` Hij zei `Koning David? Ik wist niet dat die lid was van een kerkgenootschap.` Ik antwoordde `O nee, kijk wat zei David? `Ik ben een metgezel van allen die U vrezen,en van hen die Uw bevelen onderhouden``
Toen hij later over dit voorval vertelde, voegde hij eraan toe: `Als we verder over dit onderwerp hadden doorgepraat, zou het allicht gebleken zijn,dat we tot verschillende kerken of sekten behoorden,maar nu werden we gezegend door het bewustzijn dat we allen een waren in Christus Jezus. Geen genootschap of sekte , maar Een in Christus.

Zoals het lied ook klinkt. Een in de naam van Jezus, een door `t verzoenend bloed…

Overdenking geschreven doorPriester H. Pullen
Priester H. Pullen
Voorganger van de Oud Apostolische kerk Nederland te Arnhem

AdvertentieProlife banner 200x200