Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘HOE LIEF HEB JIJ HEM?’ (2014-04-30)

Joh.21:15 (NBG)
"Joh.21:15: ‘Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb.’ (NBG)"

Petrus had de hele nacht gevist en keihard gewerkt om de vissen binnen te halen op aanwijzing van zijn Meester. In eigen kracht lukte het niet maar toen hij ging luisteren naar zijn Meester ving hij veel.
Hierin zit voor ons een les. Eigen kracht werkt niet, eigen inspanning loopt op niets uit.
Luisteren naar de Meester geeft een goede opbrengst. Petrus had zijn oude beroep weer opgepakt en was daar de hele nacht mee bezig geweest.
Pas als hij in de rust is, na de maaltijd, stelt Jezus hem deze indringende vraag.
‘Simon, heb jij Mij echt lief, meer dan dezen?’ Voor ‘dezen’ staat hier een woord dat ook vertaald kan worden met: ‘deze dingen’. Sommige uitleggers denken dat Jezus het over de vissen had. Want waarom zou Jezus aan Petrus vragen waarom hij Hem meer liefhad dan de anderen?
Het is heel waarschijnlijk dat Jezus aan Petrus vroeg of hij meer van het vissen hield dan van Hem.
Hoe lief heb jij Hem? Gaan er nog veel dingen boven Hem?
Misschien zijn er behoorlijk wat zaken die ons bezighouden, waar wij het druk mee hebben. Maar Jezus verlangt ernaar dat wij in de rust bij Hem komen zodat Hij ons de ultieme vraag kan stellen.
Bijzonder hoe Jezus Petrus aanspreekt; Hij gebruikt hier de eigenlijke naam van Petrus: Simon. Dat moet Petrus wel wat gedaan hebben. Petrus was zijn ‘bijnaam’, ik denk dat mensen die heel intiem met Petrus waren nog steeds Simon zeiden.
Het was dus een teken van intimiteit dat Jezus hem Simon noemde. Dat wil Hij ook bij jou doen. Hij roept je bij je naam zoals je echt heet, zoals de familie jou ook zou roepen. Dat is vertrouwd, dat komt heel dichtbij.
Hij vraagt jou vandaag hoe lief jij Hem hebt. Zijn hart gaat naar jou uit en Hij verlangt naar jouw weder liefde.
Echte liefde kan niet onbeantwoord blijven.
Als jij gaat beseffen hoeveel liefde Hij voor jou heeft en hoeveel Hij voor jou gedaan heeft dan ga je Zijn liefde beantwoorden. Dan laat jij je leven niet meer in beslag nemen door dingen waar Hij verdriet van heeft. Lucas 7:47:’ Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. ‘
Als Hij jou vandaag deze vraag zou stellen, welk antwoord zou jij dan geven?
Iets om over na te denken ….

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200