Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘HELEMAAL NIEUW GEWORDEN.’ (2014-04-16)

Rom.12:2 (NBG)
"Rom.12:2: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ (NBG)"

‘Je moet vernieuwd worden in je denken’ hoor je weleens zeggen. Dan wordt één zinnetje uit deze tekst en uit de context gehaald. Maar er staat hier zo veel meer.
In de Statenvertaling wordt het woord ‘denken’ helemaal niet gebruikt maar staat er: ‘ uws gemoeds’, dat betekent; een bijzondere wijze van denken en beoordelen, dat wil zeggen je gedachten, gevoelens, voornemens en verlangens. Niet alleen ons denken wordt vernieuwd maar ook onze gedachten, gevoelens en verlangens. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het woord ‘gezindheid’ gebruikt en gezindheid betekent: overtuiging, aanleg, lust, neiging, zin, gevoel, stemming.
Het begint bij je denken maar dan wordt er veel meer vernieuwd dan alleen je denken.
Voor hervormd staat hier een woord dat betekent: van gedaante veranderen , een metamorfose ondergaan. Sommigen lezen dit als een soort opdracht: ‘wordt vernieuwd in je denken’. Maar hoe kan jij zelf je denken vernieuwen, of zoals we nu gezien hebben een totale metamorfose ondergaan in je gedachten, gevoelens, verlangens, overtuiging en stemming? Is dat iets wat jezelf kan doen?
In Luc.17:33staat dit: ‘Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. ‘
Je kan jezelf niet veranderen of vernieuwen maar je kunt wel kiezen. De keuze om je leven volkomen in Zijn hand te leggen zal je vernieuwen. Jezus heeft ons leven aan het kruis al volledig vernieuwd, het enige wat jij nog moet doen is dat in geloof aannemen en ernaar gaan leven en handelen.
In 2 Cor.4:16 staat: ‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’ Is dat geen goed nieuws?
Efez.4:23: ‘dat je verjongd (vernieuwd) wordt door de geest van uw denken.’
In Col.3:10 staat dat we de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebben en de nieuwe aangedaan hebben ‘die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper..’ .
Je moet dus iets afleggen en iets aandoen en dan word je vernieuwd!
Vernieuwing is het werk van de Heilige Geest. Wil je graag vernieuwd worden dan heb je de Heilige Geest nodig. Dan heb je een wedergeboorte nodig. Dat is een volledige keuze en overgave aan Jezus.
Tit.3:5: ‘Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden (genade) met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten.’ (het Boek)
In de NBG staat: ‘ons gered door het door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest..’
Heb jij de keuze al gemaakt?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200