Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘VERGEVEN IS NIET GOEDKOOP’ (2014-04-02)

Lucas 19:8
"Lucas 19:8:’Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig."

Tegenwoordig hoor je al gauw iemand zeggen: ‘Wil je me wel vergeven?’ . Alsof vergeven iets is wat je gemakkelijk doet. Vergeven is niet goedkoop. Jezus heeft er met Zijn leven voor betaald.
Zacheüs weet wat vergeven is. Hij belijdt zijn zonden; hij zegt wat hij niet goed gedaan heeft en waarvoor hij vergeving nodig heeft: ‘als ik iemand heb afgeperst’.
Hij belijdt zijn zonden. ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.\' (1 Johannes 1:9, HSV)
Soms kunnen we zo nonchalant omgaan met het belijden van zonden: het kan zelfs een routine worden, waar we niet warm of koud van worden. Wat zit er achter je zondebelijdenis? Heb je écht een afkeer van jezelf door wat je gedaan hebt? Of wil je alleen maar toegeven dat je in het algemeen zondig bent? Wil je echt veranderen en een rein geweten hebben? Of wil je alleen maar afkomen van je schuldgevoel en je geweten laten sussen?
Letterlijk betekent het woord BELIJDEN vanuit de Griekse grondtekst: \'hetzelfde zeggen\'. Het houdt in dat je zonden heel duidelijk zonder omhaal van woorden tegen God zegt. Dus niet iets vaags als: ‘wilt U alle zonden vergeven die ik misschien gedaan heb’ want dat is geen zonden belijden, maar het uitspreken van een soort vroom klinkende formule zonder inhoud. David wist ook wat vergeven inhoudt: ‘Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.’(Psalm 32:2-4, NBV)
‘Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei: \'Ik beken de HEER mijn ontrouw\' - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.’ (Psalm 32:5, NBV)
Natuurlijk moeten we vergeven als mensen ons daarom vragen. Vergeven is een opdracht. Vergeven zet jou en de ander vrij. Maar als je vergeving vraagt zeg er dan wel bij waarvoor je vergeving vraagt. En als het mogelijk is probeer het te vergoeden.
De Bijbel leert ons dat we elkaar de zonden moeten belijden. Hand.19:18 ; ‘en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.’
Jak 5:16 : ‘Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat je genezing ontvangt.’
Dat is niet alleen maar om vergeving vragen en verder de zaak laten rusten. Sommigen proberen hun schuldgevoel met een vraag om vergeving af te kopen. Of ze veranderen hun houding niet en gaan door alsof er niets gebeurd is.
Hoe vergeef jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200