Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘WIJ ZIJN PRIESTERS, HELPERS VAN GOD’ (2014-07-23)

Jesaja 61.
"Jesaja 61: 6: ‘Maar jullie zullen priesters van de Heer worden genoemd, en dienaren van onze God.’"

Het begin van Jesaja 61 vinden we terug in Lucas 4:18-19. Jezus past de woorden van Jesaja op Zichzelf toe. Dat was revolutionair! Dat was ongehoord. Hoe durfde Hij? En Jezus citeert deze tekst nog vrij ook, Hij laat een zin weg. Is dat niet opmerkelijk? Hij laat juist datgene weg waar de Schriftgeleerden de nadruk op zouden leggen: ‘en een dag van wraak van onze God…’ . Dat Jezus deze zin weg laat heeft ons veel te zeggen; het gaat om goed nieuws! In Lucas 4:18-19 zegt Hij: ‘De Geest van de Heer rust op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te brengen aan armen. Hij heeft mij gezonden om gevangenen de vrijheid aan te zeggen en blinden het licht te geven, om onderdrukten vrij te maken, om het jaar van Gods goedheid af te kondigen.’
‘De Geest van de Heer is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft!’ We zijn gezalfden, we zijn allemaal gezalfd met de Heilige Geest. Gezalfd waarvoor? Om het evangelie te brengen, bevrijding te brengen, en iedereen te vertellen dat het nu de tijd van genade is. Om mensen die verdriet hebben te troosten. Wij zijn gezalfden en als we dat gaan beseffen dan gaan we ons ook als gezalfden gedragen. In het Woord staat: 2 Cor. 1: 21: ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd…’ Wij zijn allemaal gezalfden als we Jezus als fundament in ons leven hebben.
Jesaja 61: 6: ‘Maar jullie zullen priesters van de Heer worden genoemd, en dienaren van onze God.’ Dat wij priesters zijn staat heel duidelijk in 1 Petrus 2:5 en 9: ‘Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is dankzij Jezus Christus.’ (9) ‘Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. ... Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven.’
(Basic Bijbel)
Het is een priesterlijke taak om de blijde boodschap aan anderen te vertellen, om te vertellen hoe goed God is. Om treurenden te troosten en mensen die gebonden zijn vrij te zetten.
Wij zijn ons niet altijd bewust van ons priesterschap. Van de taak die we in deze wereld hebben.
We richten ons soms te veel op de diensten in onze eigen groep of kerk. Deze tekst roept ons op om onze taak serieus te nemen en de wereld in te gaan om daar het goede nieuws te brengen en genezing en bevrijding. Zodat de wereld kan zien dat wij gezalfd zijn door God om priesters, helpers te zijn.
Neem jij die taak serieus?


Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200