Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET GAAT OM JE HART NIET OM DE BUITENKANT’ (2014-03-26)

Math.23:25 en 26 (Basic Bijbel)
"Math.23:25 en 26: ‘Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme! Blinde Farizeeërs! Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn.’ (Basic Bijbel)"

De moeite van deze tekst is dat wij het zo gemakkelijk van ons afschuiven omdat Jezus het tegen de Schriftgeleerden en Farizeeërs heeft. Dat waren toch wel erg religieuze mensen die niet goed bezig waren en wij voelen ons daarom niet aangesproken. Maar Jezus heeft het wel degelijk ook tegen ons.
Het bijzondere aan onze tekst is dat Jezus tegen de Schriftgeleerden en Farizeeërs zegt dat zij zichzelf moeten reinigen. Hij zegt het als een soort opdracht: ‘maak de inhoud van de borden en bekers schoon’. Zij waren juist heel erg met de buitenkant bezig: ze spraken lange gebeden uit, ze maakten hun gebedskwasten lang, ze gingen op de hoeken van de straat staan te bidden om door de mensen gezien te worden en ze besteden heel veel tijd aan allerlei reinigingsrituelen.
Onder het oude verbond lag de nadruk op het van buiten zichtbare ‘vanwege de hardheid van de harten van mensen’ (Mattheus 19:8). De wet benadrukte het schoon zijn aan de buitenkant.
Paulus zegt in Hebr. 8 het oude is voorbij het nieuwe is gekomen, het oude heeft afgedaan. Hebr.8:13: ‘Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.’.
Het nieuwe verbond legt de nadruk op reinheid ‘aan de binnenkant van de beker’. Jezus zei dat als de binnenkant eenmaal was schoon gemaakt, ook de buitenkant automatisch schoon zou zijn, zodat er helemaal geen aanleiding meer zou zijn om de buitenkant schoon te maken. Paulus zegt in 2 Cor.6:12: ‘opdat u niet verlegen staat tegenover hen, die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart.’ Uiterlijkheden staat hier tegenover het hart. Het is een tegenstelling; je dient God met je hart, niet met uiterlijkheden. Jacobus zegt in Jak.4:8 ook heel duidelijk dat we ons innerlijk moeten reinigen: ‘Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.’ Het gaat hier weer duidelijk over het hart, over je innerlijk, niet over de buitenkant.
De Bijbel zegt dat je de Heilige Geest nodig hebt om te veranderen: Rom.8:12-13: ‘Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat ons oude \'ik\' wil. Als jullie alleen maar doen wat je oude \'ik\' wil, zullen jullie sterven. Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude \'ik\' overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven.’
Jezus geeft ons nog een handreiking hoe we ons zelf kunnen reinigen. Dat doet Hij in Luc.11:41: ‘Maar geef wat in de bekers en op de borden is aan de arme mensen, dan zullen jullie schoon zijn.’ (Basic Bijbel) Jezus zegt hier dat als je geeft aan de armen je gereinigd wordt. Dan word je bevrijd van zelfzucht en gierigheid. Simpelweg door te geven. Jezelf geven ruimt ook al wat op. Je tijd en energie niet alleen voor jezelf gebruiken maar ook aan andere geven verandert je van binnen en dat is aan je buitenkant te zien.
Begin er vandaag nog mee!

Ite Wolters
Bijbelleraar Moordrecht

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200