Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWIJ ZIJN GEZALFDEN (2014-03-19)

Jesaja 61
"Jesaja 61: 6: ‘Jullie zijn priesters van de Here, helpers van God. ‘"

Het begin van Jesaja 61 vinden we terug in Lucas 4:18-19. Jezus past de woorden van Jesaja op Zichzelf toe. Dat was revolutionair! Dat was ongehoord. Hoe durfde Hij? En Jezus citeert deze tekst nog vrij ook, Hij laat een zin weg. Is dat niet opmerkelijk? Hij laat juist datgene weg waar de Schriftgeleerden de nadruk op zouden leggen: ‘en een dag van wraak van onze God…’ . Dat Jezus deze zin weg laat heeft ons veel te zeggen! Jezus leert ons dat we door de Heilige Geest geleid vrij kunnen citeren uit het O.T., dat we het op ons zelf mogen toepassen en dat het gaat om goed nieuws! In Lucas 4:18-19 zegt Hij: ‘De Geest van de Heer rust op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te brengen aan armen. Hij heeft mij gezonden om gevangenen de vrijheid aan te zeggen en blinden het licht te geven, om onderdrukten vrij te maken, om het jaar van Gods goedheid af te kondigen.’
Hij zegt Zelf : ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden.’ (Johannes 12:47). Wij moeten daarom de wereld niet veroordelen maar zondaren redden! 1 Johannes 2:2 : ‘Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.’ Dan moet je Hem wel aannemen natuurlijk maar als je dat gedaan hebt en Hij is je alles geworden dan is er geen veroordeling meer. Rom.8:1.
‘De Geest van de Heer is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft!’ We zijn gezalfden, we zijn allemaal gezalfd met de Heilige Geest. Gezalfd waarvoor? Om het evangelie te brengen, bevrijding te brengen, demonen uit te drijven, zieken te genezen, en iedereen te vertellen dat het nu de tijd van genade is. Om mensen die verdriet hebben te troosten. Wij zijn gezalfden, en als je dat gaat beseffen dan ga je je ook als gezalfden gedragen. In het Woord staat: 2 Cor. 1: 21: ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd…’ Wij zijn allemaal gezalfden als we Jezus als fundament in ons leven hebben.
Wat doet een gezalfde? Een gezalfde gaat erop uit, maakt leerlingen, doopt hen, bevrijd hen, geneest hen. Die spreekt over genade, redding en verlossing. Die troost mensen die huilen. Die gaat de wereld in en troost weduwen en wezen, geeft ze eten en onderdak. Die maakt discipelen.
Wij zijn priesters in dienst van God. Als we dat tot ons laten doordringen verandert dat ons leven totaal.
Wanneer ga jij je gedragen als een gezalfde?
De wereld ziet er naar uit!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200