Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefBETHEL IS EEN HUIS MET EEN OPEN DAK (2014-01-29)

Genesis 28:11 - 22
"Gen.28:11-13a: ‘Toen hij op een avond stopte om zijn kamp op te slaan, vond hij een steen, die hij als hoofdkussen gebruikte en viel in slaap. Hij droomde en zag een ladder, die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder. Bovenaan de ladder stond de HERE. ‘ (het Boek)"

Jacob is op de vlucht voor zijn broer Esau. In Gen.27:41-43 staat: ‘Esau haatte Jakob om wat hij had gedaan en dacht bij zichzelf: ‘Vader zal wel snel sterven en dan kan ik Jakob doden’. Maar iemand kreeg lucht van zijn plan en vertelde het Rebekka. Zij riep Jakob bij zich en vertelde hem dat zijn broer het op zijn leven had voorzien. “Je moet naar je oom Laban in Haran vluchten”, zei zij.
Jakob had iets heel geniepigs gedaan. Hij had het eerste geboorterecht ‘gestolen’ met een schotel linzenmoes. Ook had hij zijn vader bedrogen. Niet iets om trots op te zijn.
Hij had eigen rechter gespeeld en geprobeerd God een handje te helpen. Logisch dat Esau boos was. Maar die boosheid ging zo ver dat hij Jakob wilde vermoorden. En dan slaat Jakob op de vlucht voor zijn eigen broer. Er kunnen situaties in je leven zijn dat je moet vluchten. Je ligt in scheiding, je huwelijk is kapot, je bent op de vlucht voor de werkelijkheid. Je bent je baan kwijt geraakt en je weet niet meer wat te doen. Je hebt net van de dokter te horen gekregen dat je ernstig ziek bent.
Je hebt afscheid genomen van je broers en zussen in de kerk. Je kon er niet langer zijn of je bent door een conflict weg gegaan of weggestuurd. Jakob moet zich beroerd gevoeld hebben. Zijn broer wilde hem doden en hij moest op de vlucht naar een onbekend land ver weg van het huis waar hij het zo goed had gehad. Weg van zijn moeder die hem altijd beschermde en hielp en die hij zo lief had. Zou hij haar ooit weer zien? In die situatie komt God. Hij geeft Jakob een droom waarin hij een open hemel ziet. Er is een ladder van de hemel naar de aarde waarop engelen heen en weer lopen en de HERE stond bovenaan .Wat een bemoediging! De HERE spreekt tegen Jakob. Hij geeft hem niet op zijn kop om wat hij gedaan heeft. Hij bestraft en veroordeelt hem niet. Hij zegt zulke mooie dingen: ‘Ja, ik zal bij je blijven en je beschermen, waar je ook gaat of staat. Ik zal je veilig terugbrengen naar dit land en voortdurend aan je zijde blijven, net zo lang tot Ik je alles gegeven heb wat Ik je heb beloofd. ‘ Is dat niet geweldig? God wil je bemoedigen met deze woorden en deze belofte. Want dit geldt ook voor ons vandaag nog. De hemel is open, wij leven onder een geopende hemel. Engelen strijden voor ons, engelen helpen ons en staan ons bij. Later ziet Jakob opnieuw engelen in Genesis 32:1: ‘Jakob en zijn metgezellen trokken verder. En engelen van God ontmoetten hem. Toen Jakob hen zag riep hij: “Dat is een leger van God.” Daarom noemde hij die plaats Machanaïm (twee legers).’
Als Jakob wakker wordt zegt hij: ‘Dit is de plaats waar de HERE woont’. En: ‘Dit moet de poort van de hemel zijn’. Bethel is de plaats waar God Jakob bemoedigde. Bethel is de plaats waar God Zelf wil wonen. Bethel is de plaats waar engelen actief zijn.
Bethel is de plaats om tot rust te komen. Bethel is de plaats waar God tot je wil spreken. Bethel is de plaats waar God je wil zegenen. Er zit geen dak op het huis waar God woont. Het is een open dak waar je de hemel kunt zien. Bethel is een plaats om God te ontmoeten. Bethel is een plaats om al het oude achter je te laten. Bethel is een plaats waar je vergeving ontvangt en genezing. Bethel is een plek waar je vrij kunt worden om God te dienen.
Heb jij je Bethel al gevonden?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200