Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWIE IS JEZUS? (2014-02-05)

Math.11: 28 - 30
"Math.11: 28 - 30: ‘ Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (NBV) "

Laatst viel mijn oog op een blad met op de voorkant wat foto’s met grote letters waar het in dat blad over ging. Bij een foto van een vrouw stond de tekst: ‘Ik hou van de rebelse Jezus’.
Die tekst liet me niet meer los. Ik ging erover nadenken. Als je dat zo ziet staan dan zou je kunnen denken dat er verschillende soorten Jezus zijn.
Een rebelse Jezus, een lieve Jezus, een boze Jezus, een …. nou vul maar in.
En een ieder kan weer van die verschillende Jezus houden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wie is Jezus, wat was Zijn karakter, wie was Hij nu werkelijk? Dat is een belangrijke vraag want als we als Jezus willen zijn, hoe moeten we dan zijn?
Wie is Jezus en waarom is Hij gekomen? Welke Jezus bieden wij de wereld aan? Welk verhaal vertellen wij?
Centraal staat de tekst: Joh.3:16-18: ‘ Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’
Jezus zegt Zelf wat Zijn karakter is. Hij zegt in onze tekst: ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
‘Van hart’ betekent: van karakter, het diepste wezen van de ziel.
Op andere plaatsen in de Bijbel zegt Hij dat Hij een dienaar is. Hij waste de voeten van Zijn discipelen. Jezus deed alles uit liefde. Heel Zijn handelen kwam voort uit liefde. Daarom was Hij soms scherp. Uit liefde voor Zijn Vader veegde Hij het tempelplein schoon. Het was een daad van liefde want de heiligheid van het huis van de Vader was in het geding. Liefde is niet alleen maar aaien, liefde is soms ook de ander waarschuwen, wakker schudden.
Jezus was scherp naar de religieuze mensen en waarschuwde hen in harde woorden soms. Maar Hij was liefdevol en zachtmoedig voor de zondaren die gebukt gingen onder hun zondelast.
Zo zei Hij tegen de overspelige vrouw in Joh.8:10-11: ‘Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Hij vroeg de tollenaar Zacheüs om bij hem te mogen eten. Hij at met tollenaars en prostituees.
Hij ging het gesprek aan met de Samaritaanse vrouw bij de bron.
Alles wat Jezus deed dat deed Hij uit liefde. Maar Zijn spreken stemde Hij af op wie Hij voor zich had. Het ging Hem erom de mensen te redden. Verharde mensen die zich weigerden te bekeren sprak Hij duidelijk toe. Hij dreigde niet met de hel maar Hij sprak erover om mensen wakker te schudden, juist om ze te redden van de hel. Bewogenheid en innerlijke ontferming dreef Hem!
Wat drijft jou in 2014?


Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200