Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDOOF HET VUUR VAN DE GEEST NIET (2014-01-08)

Lev.6:1,2 , 5 en 6
"Leviticus 6:1,2 , 5en 6: ‘ De HEER zei tegen Mozes: ‘Geef Aäron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer: Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden, het vuur op het altaar mag niet doven. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen, er een nieuw brandoffer op leggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven.’ (NBV)"

In het Oude Testament werd de priesters opgedragen het vuur niet uit te laten gaan!. Er moet hout op het vuur. Het vuur moet gevoed worden. Het ging hier om een brandoffer. Het brandoffer verwijst naar het offer van Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God. Dit brandoffer gaf een welriekende reuk voor God. Efez. 5:2: ’ Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Hij was een geurig offer dat God aangenaam was’ (GN). Liefde houdt het vuur brandend! Liefde voor Jezus en liefde voor elkaar. In dit geval ging het ook om een dankoffer: blijf God danken, loof en prijs Hem, aanbidt Hem, dat houdt het vuur brandende. Lees in het Woord, dank en bid.
Het vuur brandende houden, de lampen brandende houden is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid maar ook ieders eigen verantwoordelijkheid! Wij zijn allemaal priesters! ‘en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:5 en 9 NBV). Dus het is onze taak, onze verantwoordelijkheid om het vuur brandende te houden. In Zijn Woord kunnen wij die aanmoediging regelmatig lezen, zie o.a. : 2 Thim.1:6 : ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.’ NBV.
We worden opgeroepen om de Geest niet te doven: 1Thess. 5:19-20: ‘Doof het vuur van de Geest niet. Minacht profetische woorden niet’ (Groot Nieuws) ‘Blust de Geest niet uit’ (Statenvertaling)
Het is ieders persoonlijke verantwoording zijn eigen vuur brandende te houden.
God wil Zijn vuur in ons laten branden zodat we niet meer stil kunnen zijn en kunnen blijven zwijgen. Jer. 20:9 : ‘Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.’ NBV.
Vuur hebben we niet van onszelf, het vuur komt van God, van het Woord: Jer. 23:29 : ‘Is Mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER.’ (NBV)
Dit vuur verteert niet dit vuur zet je in vuur en vlam voor Jezus. Het is een liefdesvuur: Hoog1.8:6: \'... Sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk der doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.\' (NBG)
Verlang jij ook zo naar dat vuur?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200