Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWIJ ZIJN KINDEREN VAN GOD (2013-11-27)

Joh.1:10-17 (NBV)
"Joh.1:12: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;’ (NBV) "

In deze tekst staat duidelijk hoe je een kind van God wordt: door Hem aan te nemen en door in Zijn Naam te geloven. Wat houdt dat precies in?
We gaan eerst kijken wat het woord ‘aannemen’ nu eigenlijk betekent. Er staat een woord dat het volgende kan betekenen: receive, take , have, catch: tot eigendom maken , opeisen, aanschaffen, aan zich verbinden als metgezel, de hand leggen op, tot zich nemen, bezit nemen van, reiken naar, proberen te verkrijgen, grijpen, toelaten, ontvangen, aannemen wat aangeboden wordt, niet weigeren of verwerpen, iemand ontvangen, iemand toegang verlenen, aannemen (wat gegeven wordt)
Dat is nogal wat! Jezus aannemen houdt dus veel meer in dan ‘je hart aan Hem geven’.
Als je Hem aangenomen hebt gaat Hij je ook de ‘macht’ geven staat er om kinderen van God te worden. Als we gaan kijken wat het woord ‘macht’ hier betekent vinden we: ‘in de zin van bekwaamheid: power, authority, right, liberty, jurisdiction, strength: verlof of toestemming , fysieke en mentale kracht , de bekwaamheid of kracht waarmee iemand is begiftigd, die hij bezit of uitoefent , macht van gezag (invloed) en van recht (privilege), de macht om te regeren (de macht van iemand aan wiens wil en bevelen anderen onderworpen zijn en die zij moeten gehoorzamen) , iemand die gezag heeft, het teken van koninklijk gezag, een kroon.
Lucas 10:19: ‘Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.’
Hij heeft ons de macht en de autoriteit gegeven! Maar ook de bekwaamheid, de power, toestemming, gezag! Hier staat in het Grieks precies hetzelfde woord als in Joh.1:12!
Kinderen van God doen goddelijke dingen. Dan moet je Hem wel aannemen, tot eigendom maken, er naar grijpen enz. Het komt op geloof aan. Kinderen van God geloven in Zijn Naam! ‘Naam’ betekent hier: roem, aanzien, gedachtenis. ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’ bij het avondmaal betekent niet alleen dat je denkt aan wat Hij aan het kruis gedaan heeft, maar ook dat jij je uitstrekt naar die dingen die Hij gedaan heeft.
‘Ik geloof in de Naam van Jezus’, betekent dat je ook gelooft dat je goddelijke dingen kunt doen!
Niet kijken op wat je voor ogen ziet, naar je ervaringen maar op Hem zien en geloven dat het zo is omdat Hij het gezegd heeft en omdat Hij er de hoogste prijs voor heeft betaald. Hij heeft Zijn rug gegeven opdat Zijn striemen ons zouden genezen. Hij heeft de verzoeking doorstaan, Hij heeft de duivel overwonnen. En daarom kunnen we goddelijke dingen doen. Dan gaat de wereld zien dat we Zijn kinderen zijn. Dan worden er mensen genezen en bevrijd door onze schaduwen, zweetdoeken, en door wat wij hebben! (zilver en goud heb ik niet …) Dan moet je wel geloven dat je het hebt!
Rom.8:17: ‘En als wij Gods kinderen zijn , krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt. Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ons ook geven.’
Rom.8:19: ‘De wereld verlangt er hevig naar dat ze eindelijk duidelijk kunnen zien wie de kinderen van God zijn.’ (vrije vertaling)
Hoe lang zou dat nog duren?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200