Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJEZUS VOLGEN: HOE DOE JE DAT? (3) (2014-03-05)

Lucas 9:57-62
"Lucas 9:57-62"

Jezus volgen, dat kunnen we niet uit onszelf. Zijn leerlingen faalden in het volgen van Hem. Ze volgden Hem in het begin maar aan het eind lieten ze Hem allemaal in de steek. Petrus verloochende Hem. Maar Jezus zocht hen op en leerde hen hoe ze Hem konden volgen. Zijn lijden en opstaan, Zijn naar de hemel gaan, Zijn werk heeft er voor gezorgd dat wij nu de autoriteit van Jezus hebben. We mogen verder lezen dan Lucas 9. We hebben het complete plaatje!
Lukas 9:1-2: ‘Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. ‘ Het is de vraag of wij wel beseffen dat we die autoriteit hebben gekregen. Jezus geeft meer!
Jezus zei: ‘Ik moet wel heengaan anders kan de Geest niet komen. ‘Jezus blies op hen en zei: ‘ontvang Mijn Geest’. Hij zei: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.’ Johannes zei over Jezus: ‘Ik doop u IN water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik … die zal u dopen IN heilige Geest en met vuur.’ (Mattheus 3:11) ‘ Ik heb u gedoopt IN water, maar Hij zal u dopen IN heilige Geest.’ (Marcus 1:8) ‘ Hij, die mij gezonden had om te dopen IN water, die had tot mij gezegd: op Wie u de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die IN heilige Geest doopt.’ (Johannes 1:33)
Het woord dat in het Engels wordt gebruikt voor geest, spirit, geeft beter aan wat er wordt bedoeld: kracht, vuur, bezieling. Er is dus een verband tussen kracht en ‘de (heilige) Geest’, omdat de uitwerking van Gods kracht het bewijs is van Zijn aanwezigheid. Een betere vertaling is misschien: ‘… die zal u dopen in heilige kracht (pneuma = adem = geest = spirit) en vuur.’ (Mattheüs 3:11)
Die kracht zorgt ervoor dat we getuigen van Hem worden, vrijmoedig over Hem spreken ook al kost dat ons heel veel; vrienden, familie, bezittingen, ja zelfs ons leven. In Hand. 4:31 staat waar het om gaat: ‘Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en zeiden zonder angst wat God hun opdroeg.’
Er vindt een revolutie plaats als we gedoopt worden in of vervuld worden met de Heilige Geest. De doop in of vervuld worden met de Heilige Geest betekent een levensverandering; je leven komt op de kop te staan! In het boek Handelingen lezen we dat wanneer de leerlingen van Jezus gedoopt worden in de Heilige Geest ze direct niet langer meer bang en ineffectief zijn maar gevuld met moed en vuur. De uitstorting van de Heilige Geest is al 2000 jaar geleden gebeurd!
De liefde van de Heilige Geest is al in onze harten uitgestort. Maar telkens hebben wij het vervuld zijn met de Heilige Geest nodig om kracht moed en vuur te houden en te behouden.
Het staat zelfs als een opdracht in Efez.5:18: ‘En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. ‘.
Dat is wat we nodig hebben in onze kerken en gemeenten vandaag! WIJ HEBBEN DE VULLING MET DE HEILIGE GEEST NODIG!!
Alleen dan zullen we vol vuur Hem kunnen volgen en doen wat Hij ons opdraagt!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200