Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJEZUS VOLGEN: WAT HOUDT DAT IN? (2) (2014-02-26)

Lucas 9:57-62
"Lucas 9:57-62"

Jezus volgen betekent dat Jezus en Zijn reddingswerk voor alles gaan. In de vorige overdenking hebben we gezien dat het volgen van Jezus grote consequenties kan hebben. Jezus volgen kan ook lijden betekenen, ja kan zelfs je leven kosten.
Zijn discipelen wilden Hem niet altijd volgen of ze volgden Hem schoorvoetend.
Joh.11:7-8 : ‘Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ Maar Rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’
En in vers 16 zegt Thomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven.’ De discipelen waren bang, ze vonden het best eng om Jezus overal in te volgen. Hoe is dat met ons?
Zijn discipelen maakten onderling ruzie over wie de meeste was. Toen plaatste Jezus een kind in hun midden. Math.18:1-5 : ‘Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zei: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.’ Jezus volgen betekent: geloven en vertrouwen als een kind.
Jezus volgen betekent jezelf verloochenen, het gaat niet om jou, jij hoeft niet op de voorgrond of belangrijk te zijn, het gaat alleen om Hem: Math.16:24 : ‘Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’
Jezus volgen is doen wat Hij zegt, het Woord horen EN DOEN!
Jezus volgen is doen wat Jezus deed en dat is de wereld ingaan en leerlingen maken. Jezus volgen is Zijn opdracht gehoorzamen: Mattheus 10:8: : ‘Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’ Lucas 9:2: ‘Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.’ Lucas 10:9: ‘Genees de zieken en vertel de mensen dat het koninkrijk van God heel dichtbij gekomen is.’ Als we dat gaan doen kost het een prijs maar zullen velen gered worden. Als we dat nu allemaal gaan doen zullen onze kerkgebouwen spoedig te klein worden.
Jezus volgen betekent : Zijn onvoorwaardelijke liefde volgen. Zijn gebod om elkaar lief te hebben volgen. Jezus zei: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ Johannes 13:34.
‘Wie blijft liefhebben, blijft één met God.’ ’Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broer of zus heeft, is hij een leugenaar.’ 1 Joh.4
Jezus volgen betekent : nederig worden, dienstbaar zijn. Elkaar de voeten wassen in plaats van de oren.
Volg jij Jezus hier al in?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200