Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJEZUS VOLGEN KOST JE WAT (1) (2014-02-19)

Lucas 9:57-62
"Lucas 9:57-62"

Als Jezus je roept kun je niet weigeren, er is iets in Zijn stem dat je lokt, en dat is Zijn liefde! Dat is liefde en autoriteit. Als je Zijn stem hoort springt je hart op van vreugde, dan raak je in vuur en vlam. Jezus roept ons vanmorgen, een ieder persoonlijk! Hij roept je bij je naam om Hem te volgen. Hij kent je persoonlijk, Hij weet wie je bent, Hij kent je omstandigheden.Joh.1:47-48: ‘ Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Onder de vijgenboom’ had voor Natanaël een bijzondere betekenis. Er was daar iets wat wij niet weten allen Jezus en Natanaël. Als Jezus zijn leerlingen met zorg uitkiest gehoorzamen ze Hem onmiddellijk : Mattheüs 4 : 18 t/m 20: ‘Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’ Visser zijn was hun beroep, ze gaven direct hun broodwinning op! ‘Ze lieten hun netten achter.’
In Marcus 10: 28-30 staat dit: ‘Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’ Jezus wil ons niet alleen laten zien wat het kost om Hem te volgen maar Hij wil ons vooral laten zien wat het oplevert: een totaal ander en nieuw leven, nieuwe broers en zussen, huizen en akkers en een eeuwig leven altijd dichtbij Hem!
De apostel Paulus begreep wat de prijs van discipelschap was! Hij was een man die groot aanzien genoot onder de Joodse elite, maar dit alles opgaf voor zijn liefde voor Christus! Paulus verklaarde: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. ‘ (Filipp. 3:7-9)
De vraag is: hoe belangrijk is het volgen van Jezus voor jou? Als het goed is krijgt Hij de hoogste prioriteit, staat Hij in jouw leven op de eerste plaats.
Wat mag het volgen van Jezus jou kosten?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200