Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per email



Meld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:



* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

Auteurs



Dit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief



OVERWINNING DOOR LOFPRIJS (2013-11-13)

Math. 21:11-17
"Math. 21:11-17: ‘Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de Schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Bethanië, waar hij de nacht doorbracht.’ "

Aan het begin van dit hoofdstuk lezen we dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. Hij komt als koning, iedereen kan het zien: Hij zit op een ezelin en wordt toegejuicht door een menigte mensen: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! De hele stad is in rep en roer. Daar is hun koning, nu worden de Romeinen eindelijk weggejaagd, de bezetter verdreven.
De Schriftgeleerden zien het tandenknarsend aan; daar gaat hun macht en invloed. Ze verliezen de greep op het volk. Het domme volk dat de wet niet kent loopt een nieuwe leider achterna. Een leider die hun orde in de war schopt, een leider die spreekt over liefde, die mensen geneest, die omgaat met hoeren en belastinginners, met bedriegers en landverraders. Een leider die van kinderen houdt, die zomaar kinderen aan Zijn baard laat trekken, die ze op de arm neemt en ze zegent, die alle waardigheid verliest, die zich laat zalven en kussen door publieke vrouwen.
Zijn komst is een absoluut top-feest voor de kinderen van Jeruzalem en voor alle andere kinderen die meegekomen waren naar het Paasfeest. Ze hebben meegelopen, meegedaan, meegezongen, mee gesprongen, met palmtakken gezwaaid en ze zijn nog lang niet klaar. Ze gaan mee naar de tempel en daar wordt het helemaal feest. Jezus jaagt handelaren en geldwisselaars uit de tempel.
Daarna komen er blinden en verlamden naar Hem toe, sommigen in lompen gekleed met vieze etterende wonden, arme bedelaars. Maar Hij geneest ze! Ze gaan huppelend, schreeuwend en zingend naar huis. Hosanna voor de Zoon van David, prijs de Heer, ik ben genezen!
De Schriftgeleerden zijn woest! Hij schopt hun hele systeem omver, Hij joeg niet alleen de handelaars en geldwisselaars weg, Hij gooit hun hele systeem ondersteboven, Hij tast hun macht en invloed aan, Hij verstoort hun orde, Hij geneest zieken in de tempel en Hij laat kinderen roepen en zingen. Zieken mogen helemaal niet in de tempel komen en kinderen moeten daar eerbiedig en stil zijn. Er moet een heilige stilte en rust heersen in de tempel, niemand mag zomaar die stilte verbreken.
De hele tempeldienst wordt een chaos! Al het plechtige en statige laat Hij door kinderen en zieken verstoren. De Schriftgeleerden verliezen alle controle, ze verliezen hun respect en waardigheid.
Jezus brengt weer leven in de kerk; gebed is niet stil zijn, gebed is loven en prijzen, juichen, springen, zingen en kinderstemmetjes die Hem prijzen! Dat is het aangename gebed voor God.
Jezus liet de Schriftgeleerden met de mond vol tanden staan. De stemmen van kinderen en zuigelingen doen vijanden verstommen! Lofprijs in nederigheid, lofprijzen als een kind verjaagt de vijand! Lofprijs moet weer terugkomen in de kerk, in de gemeente. Lofprijs waarin je al je waardigheid verliest, waarin je weer wordt als een kind. Het moet weer feest worden in de kerk!
Dan zullen de vijanden zwijgen en vluchten, dan worden de zieken weer in de kerk genezen, dan worden mensen spontaan bevrijd, dan komen de daklozen, de bedelaars, de prostituees weer in de kerk. Dat is een plek waar koning Jezus zich thuis voelt en waar jij weer kind mag zijn!

Overdenking geschreven door



Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

Advertentie



Prolife banner 200x200