Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per email



Meld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:



* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

Auteurs



Dit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief



OPNIEUW GEBOREN WORDEN (2013-08-21)

Joh.3: 1-8
"De wind blaast waarheen hij wil. Men hoort zijn geluid, maar weet niet vanwaar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is ieder die geboren is uit de Geest."

Het woord Geest betekent zowel in het Grieks als in het Hebreeuws ‘adem’ of ‘wind’. In het Grieks staat daar ‘pneuma’, in het Hebreeuws ‘ruach’. Laten we eens kijken naar een paar eigenschappen van wind. Wind is lucht die beweegt en deze frisse lucht is voortdurend nodig voor leven. Zelfs zaden hebben wind nodig voor verspreiding en voortplanting. Zo is de Heilige Geest de werkzame kracht van God die nieuw leven brengt. Wind heeft geen materiële vorm, hij is een ongeziene kracht. Toch kun je zijn tegenwoordigheid ervaren aan de effecten. Precies zo kan de onzichtbare Heilige Geest ervaren worden op een zichtbare manier. De functie van de Geest wordt openbaar in het werk, dat Hij in mensen doet, door ze te veranderen, te heiligen, te bemoedigen en te leren, aan te raken.
Er zijn veel soorten wind. Het kan een gefluister zijn, dat zachtjes langs de bladeren van de bomen ruist, of het kan een storm zijn, die bomen ontwortelt.
De Bijbel leert ons duidelijk dat God verschijnt in een storm, onweer, aardbeving en vuur. Het zijn allemaal verschijningsvormen van de Geest, Hij werkt niet altijd op dezelfde manier.
Soms is het een proces waarin de Heilige Geest bezig is. Hij heeft veel geduld en Hij weet wat Hij doet. Zo kan de Heilige Geest een persoon zachtjes tot Christus leiden in een lang proces wat precies bij die persoon past, of Hij kan spectaculair werken naar een climax. Hij kan op een dramatische wijze iemand overtuigen van zonde en een verlangen naar bekering brengen bij een verharde zondaar. In Hand.2 verschijnt de Geest met tongen als van vuur en met het geluid van een enorme windvlaag. In Hand.4 is de gemeente aan het bidden en als antwoord op hun gebed staat het hele huis te schudden en te trillen en worden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest (vers31).
In Handelingen 16 staat geschreven over Lydia, haar hart werd geopend door de Heer (vers 14), maar ook over de gevangenbewaarder, die een zware aardbeving nodig had om hem op zijn geestelijke grondvesten te doen schudden (vers 26). Saulus viel van zijn paard en was een tijd blind.
In alle gevallen was de Heilige Geest aan het werk om zijn vernieuwende werk te doen. Hij doet dat op een manier die bij de persoon en bij de situatie past. Wees dus niet ongerust als je niet van je paard valt of als je geen storm, aardbeving of vuur meemaakt.
Jezus zegt dat we opnieuw geboren moeten worden: ‘Waarachtig Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien’.
Wedergeboorte is een wonder, is het grootste wonder dat we kunnen zien eigenlijk, we zien God aan het werk. Dat is een groeiproces en net zo’n groot wonder als de geboorte van een baby.
‘. maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. (Efez. 4:15)
Ben jij al opnieuw geboren?

Overdenking geschreven door



Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

Advertentie



Prolife banner 200x200