Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefINTIMITEIT MET DE HEILIGE GEEST (2013-11-20)

2 Cor.13:13
"2 Cor.13:13: ‘De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God (de Vader), en de gemeenschap met de Heilige Geest, is met jullie allemaal.’"

In ons vers staat dat er gemeenschap is met de Heilige Geest. Voor het woord gemeenschap staat er een woord dat betekent: omgang, intimiteit, diep innerlijk contact.
Diep innerlijk contact en intimiteit met de Heilige Geest geeft je meer liefde voor Jezus, meer liefde voor het Woord, meer liefde voor je broer of zus, meer liefde voor je buren en collega’s. Diep en innerlijk contact met de Heilige Geest maakt je sterk, brengt zondaars bij God, het zuivert je leven, je wil nog maar één ding: dichtbij Jezus zijn! Het houdt je van de zonde weg, het laat je zien hoe leeg het leven zonder Hem kan zijn. Dat zijn allemaal zaken die de satan haat, hij wil niet dat je zo wordt. Hij wil je liever lauw houden, een beetje van God en een beetje van de wereld. Als je echt contact en intimiteit met de Geest hebt wil je alleen maar dingen doen van God. Dan sta je in vuur en vlam voor Jezus!
Wat is dat dan: gemeenschap met de Heilige Geest? Ik noem betekenissen: tegenwoordigheid, vertrouwelijke omgang, samen delen, samenwerking, intimiteit, vriendschap en leiding.
Omdat de Geest in je woont ga je vertrouwelijk met Hem om. Mensen waar jij mee samenwoont daar ga je mee om. Daar heb je contact mee; je eet met ze, je slaapt met ze, je praat met ze. Heilige Geest verlangt naar die vertrouwelijke omgang. Omdat je contact met Hem hebt ga je dingen met Hem delen. Je deelt je pijn, je verdriet, je verlangens, je blijdschap met Hem. En dan gaat Hij troosten, bemoedigen, blijdschap geven. Dan deel je ook de dingen die jij ontvangt met je broers en zussen.
Als je contact hebt met de Heilige Geest dan ga je ook met Hem samenwerken. Dan wordt hij je compagnon. Dan ga je dingen samen met Hem doen. De Bijbel staat vol over de bijstand van de Heilige Geest, hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest stuurt je soms ergens heen, misschien wel naar plekken waar jij niet heen wil, maar laat je leiden. De Heilige Geest zoekt naar intimiteit met jou. Hij wil niet alleen een goede gast zijn die af en toe even langs komt maar Hij wil je Vriend zijn, je medegezel, je kameraad.
De Geest wil ons leiding geven: In Johannes 16:13 zegt Jezus: ‘Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’
Romeinen 8:14: ‘Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.’
‘Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden
door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft
opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. ‘ Romeinen 8:8-11 Laat je leiden door de Geest, stel je open voor wat de Geest in jou wil doen.
Dan gaan je geestelijk groeien!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200