Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE MENTALITEIT VAN JEZUS HEBBEN (2) (2013-09-04)

Fillep.2:3-8
"Blijf erop toezien dat je innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus."

De mentaliteit van Jezus was: nederigheid, geduld, liefde, bewogenheid met zondaren, bewogenheid met zieken. Hij genas, Hij bevrijdde, Hij troostte verdrietige mensen, Hij wekte doden op.
We zien dit nog niet altijd in ons leven. Dat kan ons terneer drukken, ontmoedigen. Daar is de duivel sterk in, hij is er als de kippen bij om je te ontmoedigen en op te doen geven. Hij zegt dat het onmogelijk is om te veranderen. Maar hij is een leugenaar! Het is een keihard gevecht, een gevecht op leven en dood om onze ziel. Het is een strijd tegen ons eigen ik, tegen onze zelfzuchtige verlangens, tegen de oude mens die de kop op wil steken. Dat is een heftige strijd. Paulus zegt in Rom.7: ‘Er is oorlog tussen wat mijn verstand wil en wat mijn lichaam doet.’
1 Petr.2:11 : ‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;’
De Bijbel leert ons duidelijk dat we onze oude natuur en onze oude gewoonten alleen maar kunnen overwinnen met de Heilige Geest. Rom. 8:12 en 13: ‘Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.’ (NBV)
De Geest wil ons onderwijzen, ons leren als Jezus te zijn, één met Hem te zijn. Dat is een proces, een pijnlijk proces soms. Het zijn vruchten die moeten groeien. Die groeien dwars door de pijn heen, door ze te laten groeien. Het begint met je hart (dat is je leven) aan Jezus te geven. Dan gaat het proces beginnen. Wanneer je jouw leven aan Jezus hebt gegeven, heeft Jezus Zichzelf aan jou gegeven.
Als je openstaat voor de Heilige Geest en Hem om hulp en raad vraagt gaat het proces beginnen.
‘Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.’ 2 Corinthiërs 3:18 (Het Boek)
Dat is een proces dat begint met het maken van duidelijke keuzes. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, Jezus heeft je oude natuur aan het kruis genageld. Wat jij moet doen is je ziel daar elke dag aan herinneren.
‘Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. ‘
2 Petr.1:6 en 7.
Ben je er klaar voor?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200