Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE MENTALITEIT VAN JEZUS HEBBEN (1) (2013-08-28)

Fillep.2:3-8.
"Blijf erop toezien dat je innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus."

Het woord ‘gezindheid’ heeft te maken met ‘denken’, een ‘manier van denken’. hoe je over iets denkt, maar ook: overtuiging, mening, aanleg, lust, neiging, zin, gevoel, stemming, houding.
Het gaat om een ‘mentaliteit’: dat is iets wat diep van binnen zit, en dat bepaalt hoe je denkt en hoe je voelt en waar je je op richt. De Heilige Geest roept ons hier op om het karakter van Jezus te hebben.
Wat Hem dreef moet ons ook drijven. Zijn gedachten moeten onze gedachten zijn.
Paulus noemt in het vervolg een aantal karaktertrekken van Jezus op: Hij gaf alles op wat Hij had, Hij nam de houding van een slaaf aan, Hij was nederig en was gehoorzaam tot in de dood, Hij gaf Zijn leven voor Zijn vijanden. In de Bijbel vinden meer eigenschappen van Jezus, bijvoorbeeld als Hij Zelf zegt in Math.11: 28 en 29:’ Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’ Hij is zachtmoedig en nederig. Hij heeft de houding van een dienstknecht. \'Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch die op straat doen horen.\' Jesaja 42 : 1 -7. Hierin zien wij Jezus, Die in alle rust rondgaat door het Heilige Land, weldoende en vredestichtend, genezend en bevrijdend, zachtmoedig en nederig van hart. Waar vinden we mensen die met deze Geest vervuld zijn?
Jezus is ook bewogen, bewogenheid en barmhartigheid waren Zijn belangrijkste karakter kenmerken.
Math.14: 14: ‘En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.’
Jezus oordeelde niet maar Hij was uit op de redding van mensen. ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden. ‘ (Johannes 12:47).
Onze houding moet niet oordeel en veroordeling zijn maar redding van verloren zielen.
In Lucas 14:18 staat heel duidelijk wat het denken van Jezus beheerste, waarvoor Hij is gekomen. Dit zou ook ons leven moeten beheersen, te zien moeten zijn in ons leven: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Is dit al in jouw leven te zien?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200