Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZONEN EN DOCHTERS VAN GOD (2) (2013-10-09)

Mal.4:6
"Luk 1: 17 : ‘Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor ( de komst van ) de Heer.’ "

In Romeinen 8 staat dat we de geest van het zoonschap van God ontvangen hebben. Die Geest is ons gegeven waardoor we weten dat we kinderen van God zijn. Het Boek zegt het zo: ‘Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.\' In een gezin ontlenen de kinderen hun identiteit uiteindelijk aan de vader. Natuurlijk heeft de moeder ook een belangrijke rol. Maar het besef van het kind wie hij of zij, en het aanvaarden van wie en hoe hij of zij is, hangt van de vaderlijke bevestiging af. Als een kind voelt dat de vader hem of haar niet aanvaardt zoals hij of zij is, dan krijgt het problemen met de identiteit. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes.
Veel persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn het gevolg van gebrek aan vaderlijke bevestiging. Voor onze identiteit als christen is het besef van God als Vader nog eens extra belangrijk. Als wij God niet als onze Vader kennen, dan weten wij ook niet wie wij zijn als Zijn Zonen. Vaak komt het gebrekkig kennen van God als Vader voort uit een verkeerd vaderbeeld vanwege slechte ervaringen met natuurlijke vaderfiguren. Of het wordt veroorzaakt door een leer die God als een kille, strenge, veroordelende en straffende persoon voorstelt. Sommige christenen geloven in hun hoofd wel dat God een Vader is, maar het is theologie. Zij kennen Hem niet persoonlijk als Vader, of het idee dat God Vader is zegt hun niets. In Romeinen 8:15 is het woord dat Paulus voor Vader gebruikt, ABBA, echter heel intiem. God is een lieve Pappa, een liefhebbende, bevestigende Vader. Er zijn diverse blokkades waardoor de geest van het zoonschap in het leven van gelovigen wordt belemmerd. Daaronder vallen geesten van slavernij en wettisch gedrag, vaderloosheid, afwijzing, verlating en een geest van wees zijn of van geadopteerd zijn.
Dit kan voor veel verdriet en ellende zorgen; drank en drugsverslaving, criminaliteit, extreem geweld en een gevoel van verlatenheid. Vaders moeten aanwezig zijn en niet afwezig.
Jezus is gekomen om de profetie van Maleachi 4 te vervullen. Je kan dan de tekst in Lucas 1:17 vandaag zo lezen: ‘Hij zal de mensen weer leren om God als een liefdevolle Pappa te zien’ Daar is de Heilige Geest in deze tijd mee bezig.
Ben je bereid om een vader of moeder te zijn? Stel je hart open en God zal je met Zijn Geest en liefde vullen om een echte vader of moeder voor alle verlorenen in de wereld te kunnen zijn.
Wil je dat?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200