Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per email



Meld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:



* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

Auteurs



Dit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief



ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD (1) (2013-10-02)

Mal.4:6
"Luk 1: 17 : ‘Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor ( de komst van ) de Heer.’ "

Wij leven in de laatste dagen en God wil ons de geest van Elia geven; krachtige strijders die vrijmoedig spreken ondanks veel verzet en tegenstand. Elia vroeg op de berg Karmel moedig aan het volk: ‘Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Als de Here jullie God is volg Hem dan, maar als de Baal jullie God is, moet u die volgen.‘ (1 Kon.18). Vervolgens zegt hij: ‘De God die met vuur komt is de ware God. ‘ Jezus is met het vuur van de Heilige Geest gekomen. Hij zal het hart van de vaders weer terugbrengen naar de kinderen en het hart van de kinderen weer naar de vaders. In een andere vertaling staat: ‘Hij zal de ouders weer liefde voor hun kinderen geven en de relatie van de kinderen met hun ouders weer herstellen. ‘ Als wij het vuur van de Heilige Geest hebben wil God ons gebruiken om herstel in de gezinnen te brengen.
Veel mensen lopen met pijn, verbittering en verdriet vanwege een slecht contact met hun ouders, met hun vaders vooral. Er is veel pijn, verdriet en boosheid in de harten van sommige mensen waardoor er geen gezonde verhoudingen onderling ontstaan. Er is onenigheid, ruzies en verdeeldheid in gezinnen. God laat ons zien welke kracht er is in vergeving. Zolang iemand de ander niet vergeeft, is zijn of haar hart vervult met boosheid, geïrriteerdheid of pijn en uit zo\'n hart kan Gods liefde moeilijk stromen. Die vergeving van andermans zonden en pijnen is zo ongelofelijk belangrijk. Bevestiging hebben we allemaal nodig, we hebben het allemaal nodig om te horen hoe geliefd we zijn. Vader zei tegen Zijn Zoon ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Lucas 4:21-22. Dit zegt Hij vandaag ook tegen jou en je mag daar dan ook gerust ‘dochter’ voor invullen als je een vrouw bent.
Gods liefde is onvoorwaardelijk, Hij heeft ons lief en Zijn liefde blijft altijd, ook als je Hem de rug toekeert of verkeerde dingen doet. Zijn liefde voor jou verandert niet!
In onze tekst wordt gesproken over vaders en dat is niet toevallig.
Er ligt een enorme grote verantwoordelijkheid bij natuurlijke en geestelijke vaders.
Paulus zegt in Efeziërs 6:4: ‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd…en in Colossenzen 3:2 : ‘Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.’ Vaders liefde is als zuurstof voor onze longen, zonder zuurstof kun je niet leven. God noemt ons zonen en dochters, wij zijn Zijn kinderen, we horen bij hetzelfde gezin! ‘Want allen die door de Geest geleid worden, zijn zonen van God. Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: ABBA, Vader’ Romeinen 8 :14–17 (NBG). Wij zijn geen slaven, wij zijn kinderen van God!
Je bent een zoon of dochter van God!
Maakt je dat niet blij?

Overdenking geschreven door



Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

Advertentie



Prolife banner 200x200