Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE GROTE SCHOONMAAK (3) (2013-07-03)

2 Kron.29
"Hand.15:14-16: ‘Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten. ‘ (Citaat uit Amos 9:11 en 12) "

Vandaag zie je helaas nog veel kerken en gemeenten met een ‘Saulstructuur’. Leiders die uit zijn op macht en invloed. Leiders in de Saul structuur gooien speren naar lofprijzende kinderen met het hart van David.
Toen David de tempeldienst herstelde werden er drie mannen (Asaf, Heman en Jeduthun) volledig vrijgesteld van andere taken om zich alleen maar toe te wijden aan het zingen van lofliederen voor de Heer onder begeleiding van muziekinstrumenten (1Kron.25:1); in totaal waren er 288 mannen die fulltime bezig waren met de aanbidding en lofprijzing voor de Heer, en zij deden dit in 24 ploegen van 12 man (1Kron.25:1-31). Deze hele ontwikkeling van lofprijzing en aanbidding onder muzikale begeleiding werd in het leven geroepen door de profetische inspraak van de Heer via Zijn profeten (2 Kron.29:25). De aanbidding voor de Heer ging dus 24 uur per etmaal door en dat ook nog eens zeven dagen per week. In en rondom de tent (tabernakel) die David voor de ark heeft gespannen, plaatst hij aanbidders, muzikanten, zangers en priesters die 24 uur per dag, 7 dagen in de week God (aan)bidden, loven en offers brengen. Vanuit die ‘open hemel’, de plaats waar de God troont op de lofzangen, wordt er een weg gebaand voor Gods zichtbare aanwezigheid, genezing, wonderen en tekenen zullen plaatsvinden. Ook vandaag wil God Zijn gemeente herstellen en zal het huis van God weer een huis van gebed zijn. God zet mensen vrij om de aanbidding en gebed weer in Zijn huis terug te brengen. Als Zijn huis weer een huis van gebed en aanbidding wordt dan zullen er genezingen plaatsvinden en zullen de kinderen weer roepen: Gezegend de Zoon van David! In de psalmen staat: ‘Zelfs kinderen en baby’s zullen Hem prijzen. ‘
Daar waar de Kerk is verworden tot een instituut, heeft God een nieuwe generatie ‘Davids’ gezalfd, om het huis van de zoon van David, Jezus, in haar oorspronkelijkheid te herbouwen.
Dit is het beeld van de Kerk die God wil vestigen in onze tijd, de wederoprichting van de tabernakel van David. Lofprijs en aanbidding zullen een grote plaats innemen.
De ark van het Verbond wordt weer teruggebracht in het huis van God, in Zijn gemeente. De ark staat voor de aanwezigheid van God, daar woont Hij, van daaruit spreekt Hij, de ark is een profetisch beeld van Jezus Zelf. De ark is de plaats van kracht en genezing en van aanbidding.
Dat zal een aanbidding in intimiteit en hartstocht zijn die de harten van de mensen weer in vuur en vlam zullen zetten voor Jezus. Ook mensen, waaronder veel jeugd, die de Heer niet kennen, of zich van Hem afgekeerd hebben zal Hij terugbrengen naar Zijn huis.
Word je daar niet blij van?


Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200