Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Vrijdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE GROTE SCHOONMAAK (1) (2013-06-19)

2 Kron.29
"Hand.15:14-16: ‘Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten. ‘ (Citaat uit Amos 9:11 en 12) "

In 2 Kron.29 worden de deuren van de tempel hersteld en gaan ze weer open. De lamp van Gods Aanwezigheid brandt weer.
De vervallen hut van David wordt ook vandaag door God weer opgericht. De deuren gaan open en de lamp wordt aangestoken. Maar God wil verder gaan; de priesters gingen de tempel binnen!. De hele tempel werd gereinigd, voorwerpen die daar niet hoorden werden verwijderd.
In diverse Psalmen (27; 31; 42; 76) wordt het woord ‘hut’ gebruikt voor de tempel in Jeruzalem . ‘Hut’ kan in de vertaling ook betekenen: loofhut of tabernakel. Loofhut verwijst hiermee naar een open hemel, een nieuw begin en een plaats van bescherming, rust, vrede en blijdschap.
Tabernakel verwijst naar een plek waar God wil wonen. De woorden die gebruikt worden in Amos herinneren aan de opbouw van de tempel .De tempel was een vervallen hut geworden, maar God heeft naar Zijn volk omgezien en Jezus gezonden. Hij is de hersteller van de bressen. Hij is gekomen en zal de gaten in de muur van de hut weer dichten. Door Hem wordt de hut weer tot een eenheid gemaakt. Een plaats waar het goed toeven is. Waar men kan schuilen voor de regen en de hitte van de dag. Een plek waar genezing te vinden is voor de gebrokenen van hart.
God wil Zijn gemeente weer herstellen vandaag, Davids tabernakel is een profetisch beeld van de Nieuw Testamentische gemeente waar genade en liefde centraal staar, waar weer herstel komt van de aanbidding en lofprijs naar het hart van David.
Het koningschap van David is door Jezus weer hersteld. Er was een koningschap van Saul waar afgunst, jaloezie, rivaliteit, onderdrukking en heerszucht de dienst uit maakten.
Dit in tegenstelling tot het koningschap van David waar de tabernakel, met in haar midden de ark, het hart van zijn koningschap vormde. Rondom Gods tegenwoordigheid bouwde David een koningschap gefundeerd op hemelse principes. Principes van intimitiet, liefde, genegenheid, nederigheid, dienstbaarheid, aanbidding en afhankelijkheid. Jezus heeft dat weer hersteld. Een koningschap niet van heersen maar van dienen. Een koningschap van nederigheid en zachtmoedigheid. Een koningschap van liefde.
Vandaag kunnen we als gemeente van Jezus Christus wel opnieuw een schoonmaakbeurt gebruiken.
Voorjaar is de tijd van de grote schoonmaak.
Iedere priester en Leviet hielp mee. Elke hulp was welkom; karrenvrachten vol troep werden naar de beek Kidron gebracht.
Ben jij klaar voor de grote schoonmaak?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200