Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGOD ZOEKT CONTACT MET JOU (2013-05-29)

1 Samuel 3:1-10
"1 Sam.3:1-10"

God zoekt contact met Samuel door hem te roepen. God wil ook contact met jou, Hij roept jou maar hoor je Hem wel?
God roept een mens bij zijn naam. Je naam, dat hoort zo bij je, je bent je naam. Dat is heel persoonlijk en liefdevol. Als wij iemand roepen met: ‘hé, jij daar’, dan is dat afstandelijk. God kent jou persoonlijk. Zo riep hij de jonge Samuel. Wat heeft Samuel een prachtige naam! God hoort, betekent die. ‘Sjama’ is het Hebreeuwse woord voor horen en El is het woord voor God. Iedere keer, wanneer hij geroepen wordt, klinkt het: God hoort, God hoort! Wat een boodschap. God hoort, maar horen wij Hem ook? Hoe kunnen wij Hem horen? Dat kunnen we uit deze geschiedenis leren. Drie dingen:
1.Het begint met een goede luisterhouding: ‘Spreek, HERE, uw dienaar, uw dienares, luistert; ik luister.‘ Heb een open houding naar God, stel je in op luisteren, weet wat zwijgen is, wat stilte is, want vaak spreekt Hij in de stilte. Schrijf God niet voor wat Hij moet zeggen maar luister naar wat Hij te zeggen heeft.
2.Het tweede is een houding van dienstbaarheid, je dienstbaar opstellen. Nederig zijn, jezelf willen vernederen. Samuel diende de HERE als hulpje van Eli; hij was dienaar, dienstbaar. Elisa heeft vele jaren hele gewone werkzaamheden moeten doen voor de profeet Elia. Hij werd bekend als diegene ‘die water op de handen van Elia goot.’ (2 Kon. 3:11b). Als Elia de handen wilde wassen, kwam Elisa met een kan water en goot dit water over de handen van Elia. Hij deed het werk van een knecht, van een dienaar. Jezus waste de voeten van zijn discipelen; Hij goot water uit over de voeten van Zijn discipelen: Joh.13:12-15: ‘ Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’
3.Het derde is een innige en diepe relatie, een band met God hebben. Samuel was dicht in de buurt van de ark, hij was dichtbij God, in de tempel. De ark met het verzoendeksel was de plek waar de HERE woonde en van waaruit Hij spreken wilde. (Ex.25:22) Samuel was dichtbij God, sliep zelfs in de tempel. Dat drukt een intieme relatie uit. We kunnen God nu overal ontmoeten en met Hem spreken, wij hoeven niet meer naar een speciale plek. Maar we willen graag zijn waar Hij is, waar Zijn aanwezigheid tastbaar en voelbaar, zelfs zichtbaar is! God sprak met Mozes als met een vriend, staat er in Exodus 33:11: ‘En de HERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger; doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent.’ Voortdurend was Jozua bij de Here God. Dat was zijn geheim. Hij leefde met Hem! Heel dicht aan Zijn hart. Hij wilde zijn op de plek waar God was, daar had hij contact met God. Hij was er niet meer weg te slaan.
God zoekt contact met jou, Hij roept je naam.
En jij, wat doe jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200