Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWEES VOL VAN LIEFDE (2) (2013-05-22)

Efez. 5:1 en 2
"Efez. 5:1 en 2 : ‘Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus , Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen.’ (Het Boek)"

In deze overdenking gaan we zien wat het gevolg is van de liefde van Jezus. Het gevolg is dat wij ook liefde gaan geven: aan God en aan de naaste.
Rom.6:14: ‘Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. ‘
Door de liefde gaan we God dienen en kan Hij ons gebruiken om goed te doen. We gaan ook met liefdevol met onze naaste om.
Romeinen 13:10 : ‘De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet.’
Er zijn christenen die zeggen dat het niet goed is om te veel over liefde te praten. Ze zeggen dat het beter is om te spreken over een God die ook oordeelt. Maar de nadruk op oordeel kan zijn dat je God uit angst gaat dienen.
1 Joh.4:18 : ‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf . Wie nog angst kent , kent de volmaakte liefde nog niet.’
Te veel de nadruk op liefde en genade leggen maakt mensen gemakkelijk wordt er weleens gezegd.
Maar genade en liefde leren ons juist dat wij ons moeten afkeren van ons slechte leven en van onze zondige genoegens en verlangens. Titus 2:11 en 12: ‘De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God.’ Dat is wat genade en liefde doet!
Welke liefde wordt er nu bedoeld? Daarvoor moeten we 1 Cor.13 lezen. Liefde kwetst niet. Liefde eist niet, liefde geeft. Liefde houdt rekening met de ander en brengt soms zelfs een offer. Je laat iets achterwege wat je zelf helemaal niet erg vindt maar dat doe je voor je broer of zus:
Romeinen 14:15: ‘Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet.’ Dan wandelt u niet in de liefde staat er in een andere vertaling. Wandelen in de liefde houdt je bij de zonde weg! Wandelen in liefde redt je broer of zus!
We moeten naar die liefde zoeken, er alles aan doen om die te krijgen.
1 Corinthiërs 14:1: ‘Jaag de liefde na, en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.’ ‘Jaag’ betekent: begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen. De liefde wordt hier het eerst genoemd, nog voor de gaven van de Geest.
Ben jij vol van liefde?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200