Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefLAAT JE LEIDEN DOOR DE GEEST (2013-09-18)

Galaten 5:16-18 en 22-25
"Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. ‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die deze dingen veroordeelt. ‘ ‘Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. ‘ "

Door wie of wat laat jij je leiden? Dat is een goede vraag. Mensen laten zich door zoveel dingen leiden. Ze laten zich leiden door hun gevoel of door hun verstand. Ze laten zich leiden door wat in deze wereld mode is, ze laten zich leiden door de opinie van anderen, ze laten zich leiden door hun verlangens of driften. Er zijn mensen die zeggen: ‘zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niets aan doen, ik ben nu eenmaal een driftig persoon’ of : ‘we zijn en blijven nu eenmaal zondige mensen hè? ‘ Dat zijn gevaarlijke uitspraken die zeker niet Bijbels zijn. Zeker niet als deze uitspraken worden gebruikt om bepaalde zwakheden goed te praten.
Het Woord laat ons zien dat het een keuze is om je door de Geest te laten leiden. Dat kost strijd, jazeker, er is hier sprake van een conflict of zoals het er eigenlijk staat:’ ze zijn elkaars vijand’, er woedt dus een oorlog in ons binnenste. Vlees tegen Geest, je eigen menselijke verlangens tegen de verlangens van de Heilige Geest. Daar hebben we allemaal last van.
Het Woord van God roept ons voortdurend op om in de Geest te blijven, in de Geest te leven.
Romeinen 8: 5: ‘Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Geest LAAT leiden, denkt en leeft geestelijk.’ Er staat: LAAT je leiden, je moet je laten leiden.
Vers 13-14: ‘Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich LAAT leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen en dochters van God.’
We hebben de Heilige Geest heel hard nodig: verlang er naar, bid er om, roep de Geest aan! Hoe kunnen we dat nu krijgen? De Heilige Geest is er voor jou! Maak gebruik van Hem.
Het Woord zegt verder nog: ‘doof de Geest niet uit’, ‘wakker de gaven die door handoplegging in je zijn aan’, ‘jaag, streef, strek je uit naar de gaven van de Geest’!
En wat nu als we zien dat iemand zich op een gegeven moment niet door de Geest laat leiden? Hoort die er dan niet meer bij, gaan we die persoon veroordelen? Nee! Dan past alleen maar liefde want het kan maar zo gebeuren dat er een moment komt waarop jij ook reageert volgens je eigen natuur.
Galaten 6:1: ‘Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. ‘ (NBV):
Laat jij je leiden door de Geest?Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200