Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDICHTERBIJ HEM (3) (2013-02-27)

Jacobus 4:8
"Jacobus 4:8: ‘Als u dichterbij God komt, komt God dichterbij u.’ Zacharia 1:3 staat: ‘Als u bij Mij terugkomt, zal Ik ook bij u terugkomen.’ "

Vier tips om dichterbij God te komen. Het zijn tips of mogelijkheden die God je aanreikt vanuit Zijn Woord. In deze overdenking de derde en de vierde tip.
De derde tip is: verneder je voor Hem.
Psalm 35:19: ‘Ik vernederde mij voor U met vasten en gebed, en toen werd het contact met U hersteld.’. Voor onze tekst In Jak.4:8 staat dit in vers 7: ‘Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.’ Dat is precies wat Jezus deed in de woestijn.
Jezus is het grote voorbeeld bij ons vasten; in Lucas 4 wordt aangegeven hoe Jezus na Zijn doop veertig dagen ging vasten. Er wordt een opvallend verschil beschreven van Jezus voor en na het vasten. Voor het vasten: Lucas 4: 1 Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn…’ Na het vasten: Lucas 4: 14:’ En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea.’ De zalving van de Heilige Geest zal met meer kracht in ons leven gaan bewegen. We vasten niet om iets te krijgen, maar we vasten om onszelf aan Hem te geven! Daarnaast is de belofte uit Gods Woord dat het gevolg daarvan is dat er een toename zal zijn in bovennatuurlijke gebedsverhoringen. In Jesaja 58: 6-12 worden maar liefst 12 zegeningen genoemd die we ontvangen als we vasten.
4. De vierde tip is: zing liefdesliederen voor Hem.
In het Nieuwe Testament krijgt het begrip aanbidding een extra dimensie door de vertaling van het Griekse woord voor aanbidding ‘proskuneo’ wat betekent : zich neerbuigen om te kussen, kussen in bewondering. Een heel mooi voorbeeld hiervan vinden we in Lucas 7:36-50 waar de zondares huilend de voeten van Jezus kust en ze met haar haren afdroogt, Jezus zegt van deze vrouw dat zij veel liefde betoonde. Aanbidden is Jezus kussen, is de Vader kussen. Aanbidden is geen liedjes zingen maar God jouw liefde tonen! Efez. 5:19: ‘Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here.’
God zegent deze weg. Zeker, wie zo tot de Heer nadert, weet dat God tot hem zal naderen en hem of haar zal vervullen met Zijn Geest. ‘Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’
Joh.4:24
Gebruik deze tips en je zult Hem meer gaan ervaren in je leven.
Het is het proberen waard!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200