Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGROEIEN NAAR VOLWASSENHEID (2013-07-24)

Efez.4:11-13
"Efez.4:11-13: ‘Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente – als het Lichaam van Christus – zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons gedaan heeft’"

Een andere vertaling (NBG) zegt dit: ‘Om de heiligen volmaakt te doen zijn voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. TOTDAT wij allen zullen komen tot de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volmaakte volwassene, in de grootheid en volheid van Christus. ‘ Apostelen, profeten, leraars, herders, voorgangers en oudsten worden maar tijdelijk aan de gemeente gegeven door Christus. TOTDAT staat er! Als de leiders hun werk goed doen maken ze zichzelf overbodig. Totdat we volwassenen christenen zullen zijn die geen leraar meer nodig hebben zoals staat in: 1 Johannes 2:27: ‘En u: de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat Hij zegt is waar en vrij van bedrog. Blijf in Hem zoals Hij u geleerd heeft.’ Dan staat er zo mooi in onze tekst: ‘door alles wat Christus in ons gedaan heeft. ‘ Christus werkt door apostelen, profeten en leraren heen. De apostelen en profeten doen het niet, Christus doet het. Het is Zijn werk, Zijn doel is om de gelovigen volwassen te maken, volmaakt.
Het gaat niet om de plaatselijke gemeenten alleen, het gaat om het Lichaam van Christus in zijn totaliteit. Dat Lichaam zal vol passie voor Jezus zijn. Dan is het niet meer belangrijk van welke denominatie je lid bent maar of je deel hebt aan het Lichaam van Christus. We mogen blij zijn met de groei van het Lichaam van Christus overal in de wereld. Er staat een prachtige belofte in Hab.2:14: ‘Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de HERE, net zoals de zee boordevol water is.’ Jezus is Zijn kerk, Zijn lichaam aan het klaar maken voor de laatste fase. Jezus wil Zijn gemeenten oprichten, volwassen doen zijn, vol van Zijn liefde. In Efez..3:17-19 bidt Paulus een geweldig gebed voor de gemeente: ‘Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.’
De Heilige Geest gaat harten in vuur en vlam zetten voor Jezus.
Efez.4:15-16: ‘Dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus Die het hoofd is van het Lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het HELE lichaam gezond groeit en vol liefde is.’
Hoe staat het met jouw groei?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200