Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGEESTELIJKE STRIJD RONDOM JEZUS GEBOORTE (2) (2013-12-25)

Math.2:1-23.
"Joh.16:33: ‘In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen."

De strijd is hevig in dit Schriftgedeelte. Jezus is gekomen om de duivel een slag toe te brengen.
Aan het kruis heeft Hij overwonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we geen strijd krijgen.
Jezus zegt in Joh.16:33: ‘In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’
1 Petr. 5:8 en 9 : ‘God houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. ‘
Dat is de boodschap van Kerst: Jezus is gekomen om te overwinnen, om uiteindelijk de kop van de slang te vermorzelen. Wij mogen in die overwinning leven, vandaag al, ondanks alle strijd.
Wij zijn geen hulpeloze slachtoffers in die strijd, zeker niet. We kunnen strijden en in Christus overwinnen, door wat Hij gedaan heeft! We overwinnen niet door eigen kracht, door heel erg je best te doen. ‘Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen, door op Hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus.’ 1 Joh.5:4.
Romeinen 8:37 : ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’
1 Cor. 15:57 : ‘Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heer.’
We kunnen zelfs op slangen en schorpioenen staan in de kracht van Jezus: Lucas 10:19: ‘Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’
Paulus wordt door een zeer giftige slang gebeten na de schipbreuk op Malta. Er gebeurt niets! Het is zoals Jezus zegt in Marcus 16:16: ‘De mensen die geloven zullen hieraan te herkennen zijn: Zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe tongen spreken, zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen; zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. ‘
Ik wil graag besluiten met Coll.2:13 e.v., dat maakt je Kerstfeest pas echt compleet een feest: ‘Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde- de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden- verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. ‘
Gezegend Kerstfeest!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200