Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGEESTELIJKE STRIJD RONDOM JEZUS GEBOORTE (1) (2013-12-18)

Math.2:1-23.
"Efez.6:12 : ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ (Het Boek)"

Wat een geestelijke strijd rondom de geboorte van Jezus. Daar hoor je maar weinig over.
Ben jij je ervan bewust dat er een geestelijke strijd om jou gevoerd wordt? Soms merk je het, soms niet. Maar het is een feit. Die geestelijke strijd is begonnen in Genesis 3:15 waar God tegen de slang zei: ‘De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel vermorzelen.’
In een Engelse vertaling staat: ‘er zal OORLOG zijn tussen de nakomelingen van jou en van de vrouw.’ Satan zet alles op alles om de geboorte van Jezus tegen te houden. Hij zet alles op alles om jou bij God vandaan te houden. Wanneer je hart voor God gaat branden zet hij al zijn troepen in om je vuur te doven. Hij valt je aan in je denken, hij valt je aan in je omstandigheden, hij valt je kinderen aan. Hij komt met verleidingen. Uit dit gedeelte kunnen we leren dat het hem niet gaat lukken, dat hij uiteindelijk verslagen gaat worden, zijn kop zal worden verbrijzeld.
Satan is overwonnen aan het kruis maar zijn kop is nog niet verbrijzeld, hij is nog niet dood.
Daar moeten we rekening mee houden, alert op zijn. 1 Petr.2:11 : ‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;’ en : Efez.6:12 : ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’
God openbaart Zich aan wijzen uit het Oosten. Wie waren dat? In het Grieks staat hier een woord dat ons bekend voorkomt: magos/ magoi = astrologen, zieners, verklaarders van dromen, waarzeggers, tovenaars, een valse profeet en tovenaar, magiërs.
Sterrenwichelaars waren het, astrologen, die zich bezig hielden met de stand van de sterren en meenden daarin aanwijzingen te kunnen vinden voor het leven op aarde. Hoeveel ze misschien ook wisten over de baan der sterren, in feite waren het heidenen, mensen die leefden zonder God
En toch sprak God tot hen, op een manier, die zij begrepen. Want zo is onze God. Hij zoekt zelfs mensen op, die dwalen in de duisternis. Ook aan hen wil Hij zich openbaren, op een manier die bij hen past. Vandaag verschijnt Jezus soms in een droom of visioen aan Islamieten in het Midden Oosten. Het is vandaag nog steeds dezelfde God. Hij openbaart Zich aan mensen die Hem nog niet kennen. Math. 11:25: ‘En Jezus bad dit gebed: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar u hebt de waarheid bekend gemaakt aan kleine kinderen.’ Dat klinkt wel heel vreemd in dit verband omdat er vaak over wijzen uit het Oosten wordt gesproken, maar deze mensen waren nog kleine kinderen in het geloof. Zij gingen op weg, volhardend en met geschenken bij zich, ze geloofden dat ze de koning zouden zien. Maar de echte geleerden, theologen en wijzen wilden niets van Jezus weten, ze wezen Hem af.
En jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200