Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWORDEN ALS EEN KIND (2) (2013-07-17)

Math.18:1-5.
"Math.18:3/4: ‘Op dat moment kwamen de discipelen naar Jezus toe met de vraag: wie is nu de grootste in het Koninkrijk uit de hemelen? En Hij riep een kind bij Zich, plaatste het in hun midden en zei: wanneer jullie niet veranderen van denken en worden als de kinderen, zullen jullie het Rijk van de hemelen niet eens zien. Daarom: wie zich zelf gewoon zal vinden als dit kind, die is het grootst in het Rijk van de hemelen hier op de aarde.’ (vrije vertaling naar grondtekst)"

Wie is de grootste in het koninkrijk van God? Er is geen vertrouwen meer onder elkaar, als mensen deze vraag gaan stellen: Wie is het grootst? Daarmee begint altijd de strijd om de macht, in het klein en in het groot. Mensen gaan zich iets verbeelden en beginnen zich langzaam boven anderen te verheffen. Het is goed om te midden van deze machtsstrijd tussen mensen er een kind bij te halen.
Het woord, dat Jezus hier gebruikt, wordt vaak ten onrechte vertaald met ‘nederig’, ‘zich gering achten’. Maar het Griekse ‘tapeinos’ en het werkwoord ‘tapeinoö’ betekent eerder ‘gewoon’ en ‘gewoon zijn’ , ‘een bescheiden mening over zichzelf hebben’, ‘zich bescheiden gedragen , zonder enige hooghartigheid. ‘ Kinderen zijn ‘gewoon’, die ze zijn. Het Latijnse synoniem is: ‘humilis’, ‘ humus’ betekent: ‘grond, aarde’.
Het gaat er dus om, dat je met beide voeten op de grond staat, gewoon zoals je bent. Doe je niet ‘groter’ of ‘hoger’ voor dan je bent. Iemand, die gewoon is , kent zijn plaats en is daar van binnen uit tevreden mee. Dan hoef je je niet ‘meer’ te voelen dan een ander.
Zó bedoelt Jezus dat met het kind, dat Hij de discipelen voorhoudt. Jezus is concreet: Hij roept dit kind en plaatst het te midden van de discipelen, van wie de één graag meer wil zijn dan de ander. En Hij zegt: ‘Kijk nou eens goed naar dit kind. Daar kun je van leren. Als jullie niet gewoon en pretentieloos zijn als dit kind, zullen jullie het Rijk van de hemelen, die ideale samenleving van God en mensen, niet eens binnen komen, laat staan dat je er de grootste zou zijn!’
Misschien bedoelt Jezus ook wel de kwetsbaarheid van een kind. Als je leeft uit vertrouwen word je kwetsbaar.
Tenslotte ontdekte Jezus bij kinderen nog iets anders: hun openheid. Zij staan open voor nieuwe dingen, voor de toekomst, nieuwe ervaringen, onvermoede mogelijkheden. Zij worden nog geraakt door visioenen en dromen. Zo wil Jezus, dat wij zijn. Ook wij mogen openstaan naar de nieuwe toekomst, die God geeft, verwachtende het Koninkrijk vanuit de hemelen! Zou de Heer daarom niet verzucht hebben: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, en ze toegankelijk hebt gemaakt voor kinderen.’
De kinderen, dat zijn de dromers en zieners van morgen, van Gods heerlijke toekomst! Vertrouwen, gewoonheid, kwetsbaarheid en openheid, dat zijn eigenschappen van een kind die we allemaal nodig hebben. Vraag er om!
Gaan geloven en vertrouwen als een kind, open worden voor wat God wil doen, hongerig en dorstig als een kind naar meer van God. Openstaan voor het werk van de Heilige Geest, je laten leiden door de Geest.
Willen wij zulke kinderen zijn?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200