Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWORDEN ALS EEN KIND (1) (2013-07-10)

Math.18:1-5.
"Math.18:3/4: ‘Op dat moment kwamen de discipelen naar Jezus toe met de vraag: wie is nu de grootste in het Koninkrijk uit de hemelen? En Hij riep een kind bij Zich, plaatste het in hun midden en zei: wanneer jullie niet veranderen van denken en worden als de kinderen, zullen jullie het Rijk van de hemelen niet eens zien. Daarom: wie zich zelf gewoon zal vinden als dit kind, die is het grootst in het Rijk van de hemelen hier op de aarde.’ (vrije vertaling naar grondtekst)"

Jezus geeft Zijn leerlingen aanschouwelijk onderwijs. Hij laat ze op hun vraag wie de grootste is in het Koninkrijk van God, een kind zien. Waarom een kind? Jezus laat Zijn leerlingen een kind zien om de eigenschappen van dat kind, om de houding van een kind. Eigenschappen en houdingen die nodig zijn voor een succesvol lid van het Koninkrijk van God!
Een kind heeft iets ontwapenends, iets wat nodig is voor het Koninkrijk van God, een kind is spontaan, heeft kinderlijk vertrouwen, is gewoon zichzelf, is kwetsbaar, is open.
Kinderen zijn spontaan, ze zeggen precies wat zij voelen, ze zijn ook gauw tevreden: een kinderhand is gauw gevuld, zeggen we dan. Een kind is gemakkelijk van vertrouwen. Daarom zijn zij ook erg kwetsbaar. Een kind vertrouwt spontaan op de zorgen van zijn ouders. Jezus heeft deze onbezorgdheid en dit vertrouwen bij kinderen gezien en daarom hen als voorbeeld genomen. Het is een soort gelijkenis van wat er gaande is in het Koninkrijk van God. Bij God (onze lieve Pappa) voelt iedereen zich thuis. Iedereen mag daar zijn zoals hij of zij is. Je mag je in het Koninkrijk echt thuis voelen, omdat je mag vertrouwen dat er voor je wordt gezorgd.
Onterecht denken velen bij het koninkrijk van God aan de hemel. Alsof Jezus hier zou zeggen: ‘Als je niet wordt als de kinderen kom je niet in de hemel. ‘ Maar dat zei Jezus niet!
Het Koninkrijk der hemelen is niet in de hemelen, maar is van de hemelen, d.i. wordt van uit de hemelen gevestigd, komt van de hemelen, is dus voor de aarde. Alleen Mattheüs gebruikt de term Koninkrijk der hemelen, alle andere evangelieschrijvers gebruiken het woord: Koninkrijk van God. Voor koninkrijk staat hier een woord dat betekent: koninklijke macht, koningschap, heerschappij, niet te verwarren met een feitelijk koninkrijk, maar veeleer het recht of de volmacht om over een koninkrijk te regeren , de koninklijke macht van Jezus als de overwinnende Messias , de koninklijke macht en waardigheid verleend aan gelovigen in het koninkrijk van de Messias .
Voor sommigen is het koninkrijk van God een mooie droom die misschien eens uit zal komen. Voor Jezus is het geen droom, maar al werkelijkheid! En daarom roept Hij de mensen op om er in te geloven en er aan te werken. Het koninkrijk van God dat is hier en nu! Het koninkrijk van God is een koninkrijk waar Jezus de Koning is. Waar Zijn dienaren weer gaan doen wat Hij deed, en zelfs nog meer en groter! Jezus zegt in Math. 5:3: ‘Gelukkig zijn de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk van de hemelen.’ Jezus geeft Zijn volgelingen de opdracht om het koninkrijk van God te preken en te laten zien! ‘Gaat en predikt en zegt: het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit.’ (Matth. 10:7)
Lucas 17:20-21: ‘En op de vraag van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk van God komen zou, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk van God is in u.’
Geloof jij dat?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200