Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefONTVANG DE GEEST (2012-12-19)

Joh 20:19-22
"Joh 20:19-22: ‘In de avond van diezelfde dag, de eerste dag van de week, toen de deuren van het huis, waar de leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus binnen, plaatste Zich in hun midden, en sprak tot hen: Vrede voor jullie! En na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en zij. De leerlingen werden erg blij bij het zien van de Heer. Nog een keer zei Hij tot hun: Vrede voor jullie! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik jullie. En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en sprak: Ontvang de Heilige Geest.’"

Bijzonder is dat er staat dat Jezus ging blazen. Hier wordt een woord gebruikt dat betekent: ‘in iets blazen’. Dit woord is maar één keer gebruikt in de Bijbel (in de Septuagint, de Griekse vertaling van het O.T.) in Gen. 2:7: waar God adem in Adam blaast zodat hij een levende ziel wordt. Net als bij de eerste schepping door het blazen van God Adam een levend wezen werd en een nieuwe schepping, zo worden ook de leerlingen van Jezus een nieuwe schepping omdat Jezus leven in hun blaast. Zo worden wij een nieuwe schepping! Wind is een teken van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ontstaat nieuw leven. Je wordt een ander mens als je met de Geest gevuld wordt. In 1 Sam. 10:6 staat dit (dit profeteert Samuël over Saul): ‘Dan zal de Geest van de Heer over je uitgestort worden, je zult met hen in geestvervoering raken en tot een ander mens worden. ‘ In vers 9 staat: ‘Terwijl hij zich omkeerde om van Samuël weg te gaan, schonk God hem een ander hart.’ In de Statenvertaling staat: ‘je zult in een andere man veranderd worden.’
De Bijbel spreekt over : een nieuwe mens worden, een nieuwe schepping zijn, een nieuw hart krijgen.
Ezech.11:19: ‘Ik zal je een ander hart geven en een nieuwe geest; je hart van steen zal Ik vervangen door een teder hart van liefde.’ Je hart verandert, je krijgt een nieuwe geest; je wordt een nieuw mens, een mens vol van liefde!’
Je kunt jezelf niet veranderen, je kunt die ander niet veranderen, dat is het werk van de Heilige Geest!
‘Als je christen wordt, wordt je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen . Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht.’ ( 2 Cor.5:17-18).
Opmerkelijk dat Jezus zegt: ONTVANG de Heilige Geest! Ontvang betekent hier: ‘ toelaten, aannemen wat aangeboden wordt, niet weigeren of verwerpen, iemand ontvangen, iemand toegang verlenen. ‘ ONTVANGEN is een reactie van onze kant! Jezus zegt: ONTVANG! Hij wil nieuw leven in ons blazen, maar zijn wij klaar om het te ONTVANGEN?
ONTVANGEN is een houding die we verleerd zijn. Ontvangen vereist van ons een actieve, open houding. De Geest is krachtig, Jezus blaast nieuw leven in ons, het is allemaal Zijn werk, maar wij moeten een houding van ontvangen hebben. Zoals een kind die aan de borst van de moeder ligt en krachtig begint te zuigen. Een kind heeft honger en dorst en is vurig en vol passie om te ontvangen.
Johannes lag aan de borst van Jezus en hij was de discipel die het dichtstbij Jezus stond. Liggen is een goede houding om te ontvangen.
Ben je er klaar voor om te ontvangen?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200