Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDe poort (2009-07-22)

Lukas 13:24
"Strijdt om in te gaan door de enge poort; want vele zeg ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen."

In het Evangelie van Lukas 13:vers 24, daar lezen we over de enge poort, of smalle poort. Een gelijkenis die Jezus verteld naar aanleiding van de vraag. `En er zeide n tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?` Een vraag waar meerdere mensen belangstellend naar zijn. Jezus antwoorden in een gelijkenis of beeldspraak. Jezus stelde het beeldend voor, in die smalle, of enge poort. Die Poort was zo smal dat die moeilijk te vinden was. Je moest veel moeite doen om die poort te vinden. Maar als je die poort eindelijk gevonden had. Dan wachtte je daar nog een grote strijd, om die poort in te kunnen gaan. Het was beslist niet vanzelfsprekend om daar zomaar even doorheen te lopen. Jezus zegt dat dan ook in vers 24, ` Strijdt om in te gaan door de enge poort; want vele zeg ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.` Jezus zei dat omdat de meeste eigenlijk niet willen strijden. Niet willen strijden, dat zij eigenlijk niets in hun leven willen veranderen. Het zijn wel mensen die zalig willen worden. Maar daar eigenlijk niets tegenover willen stellen. Ze willen eigenlijk hun gewonen leven blijven voortzetten. In Isral is een poort, een verheven plaats. In de poort werd recht gesproken, in de poorten werd de lof de lof des Heren vermeld. Zoals wij dat lezen in Psalm 9:15, `Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in Uw heil.` of Psalm 100:4, `Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang looft Hem, prijst Zijn naam.` Er staat veel geschreven over poorten. Spreuken 8:34, `Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten waarnemende de posten Mijner deuren.` Jezus zegt tot de luisteraars die begerig waren om te weten of er ook weinigen zijn die zalig worden? In de nieuwe vertaling staat het zo geschreven, `Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?` De omstanders zullen aan Jezus gevraagd hebben wat zullen wij doen Heer. En deze vraag klinkt toch ook door in onze tijd wat zullen wij doen om in te mogen gaan. Wat zouden wij willen of kunnen toevoegen aan het werk van de Heer. Dan alleen door ons geloof en door geloof staan wij. Hoeveel te meer hebben wij te luisteren naar de stem van de Heer. En dat wij mogen onderzoeken en belijden dat het Woord van God waarachtig is. Wat zullen wij zeggen: `Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?` Strijd om in te gaan door de enge poort.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200