Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERNEDER JEZELF. (3) (2012-12-12)

Lucas 18:9 e.v.
"Lucas 18:9 e.v. : ‘Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’"

In de Romeinenbrief staat het nederig zijn zelfs als een bevel, een opdracht!
Romeinen 12:3 : ‘Want op grond van de mij geschonken genade beveel ik aan ieder die onder u is, niet hoger van zichzelf te denken dan betaamt, maar van zichzelf bescheiden te denken, ieder naar de mate van geloof, door God hem toebedeeld.’
Ook in de eerste brief van Petrus staat het er heel duidelijk: 1 Petr. 5:5 : ‘Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God verzet zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’
Hier staat het heel sterk; wij moeten ons omgorden met nederigheid! Omgorden = knoop of band waardoor twee dingen aan elkaar vastgemaakt zijn, zich omgorden.
Dit was de witte sjerp of voorschoot van slaven, die om het middel werd vastgemaakt en slaven van vrije mannen onderscheidde. ‘Omgorden’ betekent nederigheid aandoen als een kledingstuk dat bij je past. Dit wijst op de overalls die slaven droegen om onder het werk schoon te blijven, een uiterst nederig kledingstuk.
Jezus vernederde Zich en waste in slavenkleding (met alleen een lendendoek om) de leerlingen hun voeten. Het gaat erom dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken; in alles!
Filip. 2:2-9: ‘ maakt dan mijn vreugde volkomen door eensgezind te zijn, de onderlinge liefde te bewaren, en eenstemmig hetzelfde na te streven; door niets uit partijzucht of ijdele glorie voor jezelf te doen, maar nederig een ander hoger te achten dan jezelf; door niet alleen op je eigen belang te letten, maar ook op dat van anderen bedacht te zijn. Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jezus was. Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen,… ‘
Nederigheid is de sleutel tot de zalving van God die over ons zal komen en de mensen zal aanraken waardoor ze God weer kunnen vinden.
Ben je daartoe bereid?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200