Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERNEDER JEZELF. (2) (2012-12-05)

Lucas 18:9 e.v.
"Lucas 18:9 e.v. : ‘Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’"

Jezus leerde de leiders ook om nederig te zijn, om dienaren te zijn en geen heersers: Math.23:5-11: ‘ Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.’ Dat ging rechtstreeks in tegen de mentaliteit van die tijd, van het belangrijk willen zijn.
Dat gaat ook tegen de mentaliteit van vandaag in waarin je vooral geleerd wordt om voor jezelf op te komen. Waar leiders soms manipuleren en controleren, een machtspositie innemen. Waar leiders zich pastor laten noemen of apostel, profeet of doctor of welke titel dan ook. Ze lopen in keurige pakken met stropdas natuurlijk.
Mensen kijken vaak naar de buitenkant, hoe mensen overkomen, hoe ze zich gedragen. Mensen zetten voorgangers op een voetstuk, kijken bij ze op.
Mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan! Lucas 16:15 : ‘Jezus zei tegen hen: u doet zich heel vroom voor, maar God kijkt dwars door u heen. Waar de mensen hoog tegen opzien, daar gruwt God van. ‘ Het gaat in deze wereld vaak om de beste plaatsen, belangrijke mensen komen op de eerste rij te zitten of op het podium te zitten, ze krijgen gereserveerde plaatsen. Jezus adviseert ons om ons nederig op te stellen. Lucas 14:7 -11: ‘ En toen Hij merkte, dat de gasten de beste plaatsen hadden uitgezocht, sprak Hij hun in een gelijkenis toe: Wanneer je door iemand op een bruiloft wordt uitgenodigd, ga dan niet op de beste plaats zitten. Want misschien is er één door hem uitgenodigd, die voornamer is dan jij. Dan zou hij, die u en hem heeft genodigd, je komen zeggen: Maak plaats voor hem. En je zou vol schaamte de minste plaats moeten innemen. Maar wanneer je genodigd wordt, ga dan op de minste plaats zitten: opdat je gastheer tegen jou zegt, als hij komt: Vriend, ga hoger op. Dat zal een eer voor je zijn in het oog van al de tafelgenoten. Want wie zich verheft, zal vernederd, en wie zich vernedert, zal verheven worden.’
Jezus vernederde Zichzelf en was een vriend voor de zwakke.
En jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200