Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE LIEFDE IS HET BELANGRIJKSTE’(2) (2013-05-08)

Mattheüs 14:14
"Mattheüs 14:14: ‘En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.’ "

Je vraagt je misschien af: hoe krijg je die liefde? Je merkt soms bij jezelf dat je er in te kort schiet.
Er is veel misverstand over liefde. Deze wereld heeft een totaal verkeerd beeld van de liefde; liefde is slechts een gevoel dat komen en verdwijnen kan.
De Bijbel spreekt anders over liefde. Jezus zegt tegen Zijn discipelen: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’ Joh. 13:34 en 35.
Liefde is niet alleen een gevoel; het is een opdracht! Dat kost je inspanning, daar moet je een duidelijke keuze voor maken; de wil om lief te hebben!
De liefde heb je al, het is zelfs in je hart uitgestort! Rom.5:5: ‘En met die hoop komen we niet bedrogen uit, omdat God Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door ons de heilige Geest te geven.’
De liefde heb je al, je moet het alleen activeren! Hoe activeer je het? Door het te doen!
De Bijbel spoort ons daartoe op verschillende plekken aan:
1 Cor.14:1: ‘Jaag de liefde na, en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.’ 1 Cor.16:14: ‘Alles wat u doet, moet u met liefde doen.’
Galaten 5:13 en 14: ‘ U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene gebod: Heb uw naaste lief als uzelf.’
Liefde heeft alles te maken met nederigheid en zelfverloochening. ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’ (Marcus 8:34, Mattheüs 16:24). Zelfverloochening is de weg gaan die Jezus ging, de ander hoger achten dan jezelf.
In Col.3:14 wordt gezegd dat we liefde kunnen aandoen, dat we ons er mee kunnen bekleden, aandoen als een jas. ‘En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. ‘
Liefde kan groeien als het geloof groeit: ‘Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Daar is alle reden toe. Want uw geloof groeit krachtig en de liefde die u elkaar zonder uitzondering toedraagt, wordt steeds groter.’ 2 Thess.1:3.
Als je wilt weten of iemand namens God spreekt: de toetssteen is de liefde. Kijk naar de vrucht zei Jezus, en de vrucht moet liefde zijn.
We sluiten af met de prachtige tekst uit 1 Cor.13:13: ‘.Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
Zie je die vrucht van liefde bij jezelf?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200