Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE LIEFDE IS HET BELANGRIJKSTE (1) (2013-05-01)

Mattheüs 14:14
"Mattheüs 14:14: ‘En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.’ "

Het Griekse werkwoord wat hier staat betekent letterlijk:’ ingewanden eten’, dit werkwoord komt namelijk voort uit het feit dat de ingewanden door de Grieken werden gezien als de zetel van de diepste gevoelens. Het ‘eten van de ingewanden’ beschrijft dus een duidelijke heftige innerlijke reactie die plaatsvindt, die betrekking heeft op een diep medelijden over het lot van anderen.
De zin ‘met ontferming over hen bewogen’ betekent hier ‘bewogen tot actie’, niet alleen maar een passief medelijden maar iets doen aan de nood. Die innerlijke emotie zet aan tot daden. Jezus deed het onmiddellijk; hij genas de zieken. Een diepe innerlijke emotie die gestuurd wordt door LIEFDE. In het Engels staat daar: compassion. Daarin zit het woord passie in : gedrevenheid, hartstocht. Jezus genas uit medelijden, gedreven door hartstocht, gedreven door LIEFDE deed Hij wonderen en tekenen. Zonder liefde kon Hij het niet eens! Zonder die liefde kunnen wij ook niets doen.
1 Cor.13: 1-3: ‘ Al zou ik alle talen spreken van mensen en engelen, als ik geen liefde heb ben ik alleen maar een schelle trompet of een galmende pauk. Al zou ik profetische gaven hebben, en alle geheimen doorgronden, en alles weten wat er te weten is, en al zou ik het grootste geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten, als ik geen liefde heb ben ik een nul. Al zou ik alles weggeven wat ik heb, en al zou ik me op de brandstapel laten verbranden, als ik geen liefde heb helpt het me niets.’
De gelovigen in Corinthe vonden zichzelf heel wat, zij waren in hun eigen ogen super gelovigen! Paulus zegt dat de gaven van de Geest niet gegeven worden om te showen wat voor een super gelovige jij bent. Dat nederigheid past en dat de gaven van de Geest moeten samengaan met de vrucht van de Geest en de vrucht van de Geest is LIEFDE! De gaven van de Geest zijn er om elkaar en jezelf op te bouwen en om een wereld in nood goed te kunnen helpen.
Efez.4:1 en 2, 15 en 16: ‘Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’
Opbouw van de gemeente, van elkaar, komt door liefde. Door elkaar lief te hebben groeien we samen naar Jezus toe. Helaas hoor je vandaag veel egoïstische motieven en uitspraken. Sommigen willen in de spotlights, op het podium staan. Zelfzuchtige motieven zijn’ liefde killers’. Filip.2:3: ‘Handel niet uit rivaliteit of ijdelheid, maar wees nederig en sla de anderen hoger aan dan jezelf. Bekijk dingen ook eens van het standpunt van een ander en heb niet alleen maar oog voor je eigen opvatting. Neem voor je houding een voorbeeld aan Jezus.‘
Als je gedreven wordt door liefde kom je in actie als je nood ziet.
Wanneer kom jij in actie?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200