Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWEES EEN HERDER (2012-11-07)

Zach.10:1-2
"Zach.10:1-2: ‘Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de bliksemschichten, een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.’ "

God is bewogen over de verloren generatie van vandaag. Hij ziet deze generatie als een volk dat geen herder heeft. Ze zoeken hun hulp en troost bij paragnosten, bij wiggelroedelopers, bij horoscopen, bij alternatieve genezers. De Vader is bewogen over mensen in deze wereld die Hem niet kennen maar het zoeken bij waarzeggers en valse profeten. Het is een massa die in nood is. Jezus werd ook met ontferming bewogen toen Hij de mensen zag als een kudde zonder herders in Math. 9:36-38: ‘Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
Bijzonder opmerkelijk dat Jezus hier over de oogst en een herder spreekt in verband met het vermoeide volk . Later zegt Jezus: ‘arbeiders’. Hij wil ons inschakelen als arbeiders in de oogst die gaat komen. Maar het verdrietige is dat er arbeiders te weinig zijn. Deze tekst is voor veel christenen een ‘ver van mijn bed show’ geworden omdat arbeiders vaak werd vertaald als ‘zendelingen’. Maar hier worden wij allemaal aangesproken, laten we bidden om veel arbeiders! God maakt ons klaar, Hij traint ons om die oogst straks binnen te kunnen halen.
Dan nog die herders. Het is een kudde die geen herder heeft. Onze goede en grote Herder is Jezus. Hij heeft ons het voorbeeld gegeven. Wat is de taak van de onder herders? Dat staat duidelijk in Ezech.34.
Daar staat wat de herders niet deden en wat ze wel hadden moeten doen.
Ze zorgen niet voor de mensen, ze denken alleen aan zichzelf. Zwakken worden niet versterkt, zieken worden niet genezen, de gewonden worden niet verbonden, de afgedwaalden worden niet terug gehaald, de verlorenen worden niet gezocht, mensen worden hard behandeld, de liefde ontbreekt.
Het gaat hier over het volk Israël, God zal Zijn verstrooide kudde weer naar Israël terugbrengen en daar kunnen wij ook aan meewerken en voor bidden!
Maar het gaat ook over ons. Willen wij een herder voor deze wereld zijn? Voor mensen in nood, voor mensen die hun heil bij occulte zaken zoeken omdat zij de Goede Herder nog niet kennen.
Willen wij ze brengen naar grazige weiden, en hen vertellen over de Goede Herder?
God zegt in Jeremia 3:15 dat Hij herders naar Zijn hart zal geven, die zullen de kudde verzorgen met kennis en verstand. Ik bid dat wij herders naar Zijn hart zullen zijn, en dat Hij ons gebruikt om de schapen in de stal te brengen zodat ze daarna Jezus kunnen volgen naar grazige weiden. Hij is de deur voor de schapen, Hij zei: ‘als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’ Joh.10:7-9.
Jezus spreekt over de komende oogst en arbeiders, herders. Die zijn heel hard nodig in deze wereld.
God zoekt herders naar Zijn hart, laten we bidden om liefdevolle herders, laten we ons zelf beschikbaar stellen als arbeiders, liefdevolle herders in de eindtijd oogst! Wij mogen de liefdevolle herders zijn die de mensen weer bij de Goede Herder brengen.
Heb jij liefde voor de zondaren, voor een wereld in nood?
Wil jij die herder zijn?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200