Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVRAGEN OM DE LATE REGEN (2012-09-26)

Zach.10:1-2
"Zach.10:1-2: ‘Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de bliksemschichten, een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.’ "

De late regen is de belofte aan ons gegeven in de laatste dagen voor de uitstorting van de Heilige Geest en geestelijke kracht. De late regen zegent miljoenen over de gehele aarde met tijden van verfrissing. De late regen is er voor jou en degene die er naar verlangen er op in te gaan. ‘Ja, wij willen de Heer kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.’ (Hos.6:3)
Deze late regen wordt in ons uitgestort om de grote oogst te kunnen binnenhalen.
‘Kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Heer, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, in de eerstelingen. ‘ (Joël 2:23) ‘In de eerstelingen is een betere vertaling dan ‘zoals voorheen, zoals vroeger’. Er staat: in de eerste of : ‘in de eerstelingen’. Jacobus zegt, dat ‘naar Zijn raadsbesluit Hij ons heeft voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder Zijn schepselen. ‘ (Jac.1:18). De late regen komt door Zijn volgelingen, God geeft het Zijn kinderen om uit te delen. Om de oogst binnen te halen. Dat is een oogst van zielen.
Om het beeld te begrijpen moeten we bedenken dat regen, net als water in ruimere zin, een beeld is van de Heilige Geest. De Geest wordt op Gods volk \'uitgestort\' als water, waardoor de woestijn gaat bloeien, dus net als na een flinke regenbui.
De regens en de oogst zullen voorafgaan aan de komst van Christus. In Jacobus 5:7-8 staat: ‘Hebt geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld, totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. Oefent geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.’
Volgens psalm 72 is de komst van de Koning ‘als regenbuien, die de aarde besproeien’ (vers 6).
De uitstorting van de Heilige Geest zal zo’n groei van het Woord in de harten van mensen voortbrengen, dat de overvloed van de oogst van God ons allen met verbazing zal treffen
Dat water gaat iets doen, als dat water gaat stromen heeft dat effect, welk effect vertelt Jes.35:5-7 ons: ‘Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.’
‘Voor iedereen gewas op het veld’, het brengt overvloed van zegen; er is genoeg voor iedereen!
God zegt dat wij het van Hem moeten vragen. We moeten erom om vragen, om bidden.
Vraag erom, dan zal die late regen spoedig komen!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200