Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDOOR LIEFDE GEDREVEN (2) (2012-10-31)

Lucas 7:36-50
"2 Cor.5:14-15: ‘Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij- wat ons oude leven betreft- gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf willen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is. Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt.’ De NBV vertaling zegt: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus….’ "

Waarom nam de vrouw zoveel risico door ongenodigd naar binnen te gaan en het mannengedeelte te betreden? Zij wist dat iedereen haar als slechte vrouw zag, als prostituee.
Haar drijfveer, haar motivatie was Jezus. Jezus had haar doen inzien dat het leven dat ze leidde niet goed was. Ze verlangde naar vergeving en liefde. Overal waar ze kwam werd ze met de nek aangekeken. Overal werd ze weggestuurd, en werd ze hard en ruw behandeld.
Simon vindt Jezus zelfs geen profeet meer als Jezus Zich door de vrouw laat aanraken. Een profeet zou toch direct weten wat voor soort vrouw dit was?
Simon voelde zichzelf minder zondig dan de vrouw aan Jezus’ voeten. Simon was zich er niet van bewust hoeveel genade hij had ontvangen.. Daarom vertelt Jezus het verhaal over de schuldeiser.
Dit verhaal zou ons op het verkeerde been kunnen zetten alsof de één meer zondigt dan de ander en daardoor meer vergeven wordt. Maar dat is niet de strekking van het verhaal. Als we dit verhaal lezen in het licht van de hele Bijbel weten we dat iedereen gezondigd heeft en de genade van God hard nodig heeft. Dat als je één gebod overtreedt je alle geboden overtreedt. Het is niet zo dat Simon minder zonden had gedaan dan de vrouw en dus minder te vergeven zou zijn. Simon was een even grote zondaar dan deze vrouw. Het gaat hier om het besef van zonde.
Jezus zei op de vraag waarom Hij met zondaars omging het volgende: ‘Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben maar zieke wel. ‘ Wanneer je beseft dat je genade nodig hebt ren je naar Jezus toe. Wanneer je denkt dat je goed genoeg bent en Hem niet nodig hebt, keer je je van Hem af.
De vrouw besefte hoeveel pijn ze God gedaan had met haar zonden, ze had er verdriet van en ze zocht vergeving. Dat vond ze bij Jezus. Jezus straalde zoveel liefde uit dat zij zich tot Hem aangetrokken voelde. Ze moest naar Hem toe, ze overtrad daarvoor alle fatsoensnormen van die tijd. Ze werd als door een grote magneet naar Jezus toe getrokken. Jezus had nog geen woord van vergeving naar de vrouw uitgesproken, dat doet Hij pas aan het eind van het verhaal! Een vergevingsgezinde houding, een liefdevolle houding naar zondaars toe trekt de zondaars als een magneet naar jou toe. Als jij beseft hoeveel jou vergeven is, als jij gaat begrijpen wat genade is, dan trekt dat zondaars naar je toe die naar vergeving en liefde verlangen.
Als we in Christus gaan leven zal onze houding mensen gaan trekken, niet onze programma’s, mooie preken , of prachtige bijeenkomsten, daar prikken mensen zo door heen. Het gaat erom dat zondaars naar jou toe zullen rennen om vergeving en genade te ontvangen, om liefde en respect te krijgen, om te ervaren hoe liefdevol Jezus is.
Als jij in Jezus bent zal jij als Jezus voor de zondaars zijn!
Laat dat je drijfveer zijn.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200