Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘ JIJ BENT GEROEPEN OM VRIJ TE ZIJN.’ (2012-08-15)

Galaten 5:1-6
"Galaten 5: 13-14: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’"

Jij bent geroepen om vrij te zijn. Voor ‘geroepen’ staat hier een woord dat ook ‘uitnodigen’ kan betekenen, en dan een persoonlijke uitnodiging, je wordt bij je naam geroepen!
Waar ben je dan vrij van? De Bijbel is daar duidelijk over!
Rom.7:6: ‘We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.’
We zijn bevrijd van de wet! Rom.8:2 : ‘De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.’
Je bent vrij van de wet die gehoorzaamheid eist, je leeft nu onder de genade van God!
Paulus begint Galaten 5 met dit te zeggen: ‘Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.’
Galaten 3:13: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen.’
Galaten 4:4 en5: ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. ‘
Wetten en regels binden ons , werpen ons terug op onszelf en niet op het volbrachte werk van Jezus. Paulus leert de gemeenten waar hij kwam steeds in de vrijheid van Christus te leven. Maar als hij weg ging kwamen er andere predikers die weer de wet gingen prediken. Paulus wordt een beetje fel als hij dit tegenkomt. Telkens weer zijn er mensen die terug willen naar de oude wet, het volgen van regels en voorschriften. Vrijheid vinden ze maar eng, eigen verantwoordelijkheid willen ze liever uit de weg gaan, regels en wetten geven hun duidelijkheid en houvast.
Dan word je opnieuw gebonden, dan ontken je als het ware het volmaakte werk van Jezus. Dan denk je dat je zelf ook nog iets moet toevoegen door de wet te houden.
Paulus zegt zelfs: ‘Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, dan heeft u de band met Christus verbroken, u wijst daarmee de genade van de hand.’ Gal.5:4.
Christelijke vrijheid is de vrijheid om God en je naaste, je broeders en zusters, te dienen in liefde. Dat blijkt duidelijk uit onze tekst! Nadat Paulus gezegd heeft dat we tot de vrijheid geroepen zijn, legt hij uit dat die vrijheid bestaat uit het dienen van de ander, door lief te hebben. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf” . We zijn vrij wanneer we ons uit liefde ten dienste stellen van de ander, wanneer we ingaan tegen onze egoïstische neigingen, onszelf vergeten en attent zijn voor de behoeften van de ander. We zijn geroepen tot de vrijheid van de liefde: we zijn vrij om lief te hebben! Ja, om vrij te zijn moeten wij liefhebben.
Kies voor die vrijheid, hou van God, heb Hem innig lief, doe de dingen uit liefde voor Hem!
Heb je naaste van harte lief, dan heb je de wet vervuld.
Kies daar vandaag nog voor!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200