Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVerlangen (2009-07-15)

Psalm 27:4
"Eťn ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel."

Wat een geweldig grote woorden gebruikt David, om de kracht van zijn Heer te duiden. Zijn Heer, zijn God is niet zomaar iemand, hij volgt niet zomaar iemand na. Zijn God is niet zoals een mens, zijn God is alles omvattend. David kende de geschiedenis, de bemoeienissen van zijn God met het volk IsraŽls. IsraŽl had immers een verbond met God de schepper van hemel en aarde. God had zich verbonden met Abraham, omdat Abraham naar de stem van God hoorde. Abraham geloofde God op Zijn Woord, en ging op weg, het werd Abraham tot gerechtigheid gerekend omdat hij God geloofde. David heeft het onderzocht hoe God zich heeft verbonden door Zijn belofte, en hoe die belofte staande is gebleven. Dat de God IsraŽls het huis heeft gebouwd waarin IsraŽl beschutting heeft gevonden. Niettemin, heeft het volk van IsraŽl menigmaal het verbond geschonden door hun ongehoorzaamheid. Het was altijd Gods genade, die omzag naar Zijn volk. Als zij tot Hem riepen om hen te verlossen van hun vijanden. David onderzocht al deze wonderlijk heden, want het verwonderde hem die grote liefde Gods tot Zijn volk. En door het onderzoek in Zijn tempel, aanschouwde hij die grote liefde Gods. Door zijn onderzoek had hij een vergezicht, werden verborgenheden hem openbaar, waar al die geloofshelden naar uitzagen. HebreŽn 11:10, `Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.` Zij verwachtte de stad die ook in Openbaring beschreven stond Openbaring 21: 2, `En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.` Christenen verwonderen zich net zo als een David, over het grote verlossingswerk Gods, in Jezus Christus. Hij is het die dat grote werk op Golgotha heeft volbracht. Het is de liefde Gods tot alle mensen. Het is niet voor iedereen openbaar, voor de meeste mensen is het nog een verborgenheid. Maar voor hen die door gebed en onderzoek is het al reeds te aanschouwen, door het geloof. Dat wij het zelfde zullen begeren zoals een David dat heeft mogen verwoorden.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200