Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGOD LAAT ZICH VINDEN (2) (2012-08-08)

Jeremia 29:11-14
": ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal Me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. -- Jeremia 29:11-14."

Hij laat Zich vinden! De Bijbel geeft ons aanwijzingen WAT we moeten zoeken en HOE we moeten zoeken. In Math. 6 staat dat we het koninkrijk van God moeten zoeken: Mattheüs 6:33: ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’ ‘Al deze dingen’, wat zijn dat voor dingen? Als we goed lezen in Matth. 6 dan is dat alles wat je nodig hebt; eten, drinken, kleding, geld. Dat krijgen we allemaal toegeworpen, in de schoot geworpen, als we het allereerst naar Zijn koninkrijk zoeken.
Colossenzen 3:1: ‘Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezig houden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.’
Wat moeten we zoeken? Hemelse dingen!
Er staan een aantal tips in de Bijbel HOE we Hem moeten zoeken.
Mattheus 21:22: ‘Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’
Hebr.11:6: ‘Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem ernstig zoeken.’
Allereerst moeten we Hem zoeken in geloof.
God beloont het zoeken in geloof. Onze tekst zegt er ook nog bij dat we Hem moeten zoeken met ons hele hart, en in Hebr.6:11 staat dat wij Hem ‘ernstig’ moeten zoeken. God houdt van hartstochtelijke zoekers! Met hart en ziel, dat betekent brandend van verlangen naar Hem. In het woordenboek staat: d.i. met zijn gehele wezen, met liefde, toewijding. Als we zo roepen naar Hem dan zal Hij Zich laten vinden. In Jacobus 4:8 staat: ‘Als u dichterbij God komt, komt God dichterbij u.’
De Heilige Geest wil ons helpen bij het bidden, vragen, kloppen en zoeken.
Romeinen 8:26-28 zegt dit : \'En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil.’
De Geest pleit bij God voor mij, voor jou! Als wij het niet meer weten doet Hij het voor ons. Hij helpt je dichterbij God te komen, Hij helpt je God te vinden! Vraag Hem je dichterbij God te brengen, al moet dat vaak door strijd en moeite heen.
Vraag het vandaag nog, en Hij zal het je geven!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200