Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGOD LAAT ZICH VINDEN (1) (2012-08-01)

Jeremia 29:11-14
"‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal Me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. -- Jeremia 29:11-14."

God zegt: ‘Ik zal Me door jullie laten vinden’! Wat een troost, wat een geweldige liefde zit er in deze woorden. Er zijn zo veel mensen op zoek naar God. Wij kunnen hen vertellen: zoek God en Hij zal Zich LATEN vinden. Is dat niet liefdevol?
Als we spreken over God zoeken denken we vaak aan de mensen die Hem nog niet zo goed kennen, mensen in deze wereld. Maar het is opvallend dat God deze woorden tot Zijn Eigen volk spreekt!
Jezus sprak ook Zijn eigen volk aan toen Hij zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.’ Mattheus 7:7- 11
Het gaat om vragen, zoeken, kloppen.
God zoeken kan op verschillende manieren. Je kunt God zoeken in je gebed, je kunt God zoeken als Hij voor je idee ver weg is. Je kunt God zoeken in een geestelijke zoektocht, een strijd om dichterbij Hem te komen.
In Jesaja 55:6 staat: ‘Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij dichtbij is’.
God laat Zich nog vinden vandaag en Hij is dichtbij!
Lucas 11: 9-10: ‘Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’ Letterlijk staat er: blijf zoeken, blijf kloppen! Dat vergt dus soms wel enige vasthoudendheid, doorzettingsvermogen om God te vinden.
Niet direct opgeven als je voor je gevoel Hem nog niet echt gevonden hebt. Soms leer je God beter kennen door de omstandigheden, door wat je mee moet maken.
Je dacht Hem goed te kennen, maar door wat je meemaakt staat alles in één keer op z’n kop.
God laat Zich vinden als jij Hem met je hele hart zoekt.
Blijf dat doen door alles heen.
Je zult Hem altijd vinden!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200