Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZONDER HEM KAN JIJ NIETS DOEN (1) (2013-01-09)

Johannes 15
"Johannes 15:4,5: ‘Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als zij in de wijnstok blijft, kunnen jullie ook alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de Wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie dicht bij Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ (Het Boek) ."

We denken soms dat God van ons houdt door wat wij voor Hem doen. Sommige mensen willen iets doen om geliefd te worden. De satan wilde Jezus in de woestijn verleiden tot doen. ‘Maak van deze stenen brood’, ‘Spring van het dak van de tempel af’. Allemaal spectaculaire dingen die vandaag zeker vele kijkers op Youtube zouden opleveren . Jezus had die stunts niet nodig om geliefd te worden, Hij wist Zich geliefd door de Vader, Hij had die stem uit de hemel gehoord.
De religieuze leiders in Israël wilden iets van Jezus zien. Ze kwamen met dezelfde verleiding als in de woestijn naar Jezus toe: Mattheüs 12:38-40: ‘ Daarop reageerden enkele Schriftgeleerden en Farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van u zien.’ Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’
Welk teken wil je dan nog meer? Dat is ook een gevaar in onze tijd. Welk teken willen wij?
De Schriftgeleerden wilden Jezus verleiden tot een teken, tot een kunstje doen! Maar Jezus weigert dat. Marcus 8:11-13: ‘En de farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken uit de hemel, om Hem te verzoeken. En Hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven. En Hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging weg naar de overkant.’ Dat was toch een gemiste kans? Jezus had toch kunnen laten zien dat Hij de Messias was? Toen Jezus aan het kruis hing probeerden ze Hem nog te verleiden tot een wonder: Math.27:39-44:
‘De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ ‘Doe een wonder, dan zullen we in U geloven’, zeiden de Schriftgeleerden. Maar dat is een leugen. Ze hadden al vele wonderen gezien en nog geloofden ze niet. In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus staat dit : ‘De rijke man riep nog eens naar Abraham: ‘Stuur dan in ieder geval iemand naar mijn broers. Kan Lazarus niet teruggaan om ze te vertellen dat ze beter moeten gaan leven?’ Maar Abraham zei: ‘Ze weten hoe ze goed moeten leven, het staat in de Bijbel. Daar kunnen ze het toch in lezen?’ De rijke man zei nu: ‘Abraham, als iemand uit de dood opstaat om ze te waarschuwen, zullen ze beter gaan leven.’ ‘Nee,’ zei Abraham, ‘als ze niet willen luisteren naar wat er in de Bijbel staat, dan zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.’
Wat is nu het belangrijkste in het leven? Dat je veel doet, dat de wereld ziet hoe goed en geweldig jij bent? Dat we wonderen en tekenen laten zien?
Nee! Het gaat om te laten zien wie de Vader echt is, niet door dingen te doen alleen , maar door als de Vader te zijn: liefdevol, vol ontferming en genade.
Het gaat niet om wat je doet maar om dat je weet wie je bent!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200