Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGOD ROEPT JOU (2) (2013-01-30)

Jesaja 45
"‘ Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zal je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.’ Jesaja 45:3 "

Wanneer er gezegd wordt dat het voor jou niet mogelijk is om dichterbij Hem te komen, dat je eerst van alles moet doen, is dat religie. Dat is de stem van de valse herder waar je niet naar moet luisteren. Je mag heel dichtbij komen, Hij nodigt je uit. Hij verlangt naar je en staat al op jou te wachten!
‘Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, er toe roepen zal.\' (Hand. 2:33 en 37-39) ‘Roepen’ daar zit het Griekse woord ‘ kaleo’ in dat ‘uitnodigen’ betekent.
Roepen: Van God wordt gezegd dat Hij de heidenen tot Zich roept, vervreemd als zij van Hem zijn, door hen, door de prediking van het evangelie, uit te nodigen tot gemeenschap met Hem in het koninkrijk van de Messias. Onze taak is die stem van God te laten horen in deze wereld. Die stem, is die nog te horen in deze wereld? Dat is een liefdevolle stem, geen harde veroordelende stem!
Rom.9:11 (11-12) ‘Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.’ Roept betekent hier weer ‘kaleo’, dat is uitnodigen.
Jezus roept jou, Hij kent je bij naam, en Hij roept ook je naam. ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Johannes 10:1-5
Het gaat erom de stem van Jezus te leren kennen. De stem van Jezus veroordeelt je niet, die stem nodigt uit, die stem klinkt liefdevol. Als dat niet zo is en die stem doet je pijn, die stem kwetst jou, die stem geeft je verdriet, luister dan niet naar die stem. Het is Jezus niet.
1 Thessalonicenzen 2: 12: ‘Wij hebben u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen waardig te leven tot eer van God, tot eer van Hem Die u heeft uitgenodigd in Zijn koninkrijk om Zijn heerlijkheid te delen.’
Misschien voel jij je om de één of andere reden ver van Hem verwijderd. Denk je dat Hij ver weg is, veraf. Hij nodigt je uit om dichtbij te komen. Er is niets wat dat in de weg zou staan.
Kom, en ga naar Hem toe.
Hij roept je.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200